Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Finnfoto - Suomen Valokuvajärjestöt ry
toimii koko valokuvausalan hyväksi.

Ajankohtaista

Arkisto»

Uusi nimi

Finnfoto on nyt virallisesti Finnfoto, Suomen Valokuvajärjestöt ry, Finnfoto – Finlands Fotoorganisationer rf. Finnfoton nimenmuutos on osa Finnfoton uutta, toimintaa virtaviivaistavaa, laajentavaa ja imagoa keventävää toimintastrategiaa. Uuden toimintastrategian myötä Finnfoton toiminta sovitetaan muun muassa vastaamaan paremmin valokuva-alaa monipuolisesti edustavien jäsenjärjestöjen […]

Finnfoton uusi työkalu valokuvaajille tekijänoikeuksien loukkaamista koskevien korvausvaatimusten esittämiseksi.

Nykymediassa valokuva on edelleen tekijänoikeuksien osalta usein huutolaisen asemassa. Jopa selkeällä vesileimalla varustetut Internetissä olevat valokuvat ovat jopa media-alan ammattilaisten mielestä niin sanotusti vapaata riistaa. Heidän mielestään siis Internetissä olevia valokuvia voi vapaasti kopioida, manipuloida ja julkaista sumeilematta milloin missäkin […]

Finnfoton jäsenmäärä voimakkaassa kasvussa.

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestöjen jäsenrekisterien yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.7.2015 oli 9766. Jäsenmäärä jatkaa siis johdonmukaista kasvuaan. Finnfoto ry:n jäsenjärjestöjen jäsenmäärän tuntuva kasvu (31.12.2014 / 9193 – 1.7.2015 / 9766) kertoo valokuvauksen ammattilaisten, harrastajien sekä alan kaupan ymmärtäneen valokuva-alan järjestöjen […]

Finnfoto, 2015-apurahojen hakuaika päättyy 15.09.2015 klo 24.00

Suomen Valokuvausalan Järjestöjen Keskusliiton, Finnfoto, 2015-apurahojen hakuaika päättyy 15.09.2015 klo 24.00 Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Apurahojen hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.aspicore-asp.net/finnfoto/ Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot […]

Työsopimusasiaa

Työsopimusta tehdessä sovitaan yleensä työsuhteen ehdoista, palkasta, työajoista, lomista jne. Valokuva-alalla, esimerkiksi kuvaamoissa työntekijän tekijänoikeudet hänen ottamiinsa valokuviin jäävät työsopimusta tehdessä usein vähäiselle huomiolle. Kuitenkin viimeistään työsuhteen päättymisen jälkeen asia tulee ajankohtaiseksi. Herää kysymyksiä kuten: – voiko ent. työntekijä käyttää […]