Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Koulutuskorvaus

 

Finnfoto ry jakaa apurahoja digitaaliseen kouluttautumiseen 

Valokuva-alalla tekniikka ja erityisesti sen sovellukset kehittyvät jatkuvasti ja valokuvaajan onkin jatkuvasti huolehdittava osaamisestaan ja ajan tasalla pysymisestään myös kouluttautumisen kautta. Siksi Finnfoto ry on perustanut uuden apurahan, joka on korvamerkitty kouluttautumiseen.

Apuraha myönnetään yhdelle henkilölle vain kerran vuodessa. Sääntöjen mukaan uusi apuraha tulee käyttää koulutukseen, joka tukee asiakaslähtöistä kuvaamista tai siihen liittyviä käyttösovelluksiin.

Finnfoton uusi kouluttautumisapuraha rahoitetaan Kopioston keräämien digikorvausten avulla.

Apurahan hakemisen edellytys on, että hakija on luovuttanut Kopioston valvontavaltakirjan Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry:lle. Kopioston valvonta valtakirjan ja henkilötietolomakkeen voi ladata Kopioston sivuilta PDF-muodossa. Täytetyt lomakkeet tulee lähettää Kopiostoon.

Finnfoton uutta kouluttautumisapurahaa haetaan rekisteröitymällä Finnfoton apurahajärjestelmään.

 

Finnfoto ry:n koulutus-apurahan hakuohje 

Kopioston keräämiä digikorvauksia palautuu tekijöille vuosittain Finnfoton jakamina koulutusapurahoina. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy toteuttaa yhdessä Finnfoto ry:n kanssa erilaisia kursseja digitaaliseen kuvaukseen ja kuvankäsittelyyn.

Apurahaa myönnetään kerran vuodessa ja se tulee käyttää kouluttautumiseen.

Myönnettävä summa on 160 euroa per henkilö. Jaettava kokonaissumma vuonna 2017 on 20 000 euroa.

Vuosittain jaettavan summan päättää Finnfoton hallitus.

Apurahan hakuaika päätyy perjantaina 3.3.2017 klo 16.00 

Kopioston valvontavaltakirjan tulee olla luovutettuFinnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry:lle.

Valtakirjan ja henkilötietolomakkeen voi ladata Kopioston sivuilta PDF-muodossa. Täytetyt lomakkeet tulee lähettää Kopiostoon.

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Finnfoton apurahajärjestelmään.

Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen sekä sitoomusteksteineen tallennetaan järjestelmään.

Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, Finnfoton jäsenyhdistys, tilinumero, sähköpostiosoite.

Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mille kurssille apurahaa haet ja kertoa perustelut. Lisäksi hakemuksessa kerrotaan muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista.

Finnfoto ei myönnä apurahoja jo menossa oleviin tai toteutuneisiin kursseihin eikä työryhmille.

Koulutusapurahan saaja ei voi saada Finnfotolta muita koulutusapurahoja kahteen vuoteen.

Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla.

Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Apurahan käytöstä on lähetettävä selvitys apurahajärjestelmän kautta seuraavan vuoden aikana. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin.

Selvitykseen liitetään alkuperäiset kuitit skannattuna PDF-muodossa.

Jos apurahan käyttösuunnitelma tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä Finnfotoon ja anottava siirtoa seuraavalle vuodelle.

Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahaselvitys on hyväksytty.