Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry edustaa Suomessa koko valokuva-alaa ja toimii sen hyväksi. Finnfoto edustaa sekä ammattimaisia että harrastajakuvaajia ja pyrkii vahvistamaan valokuvaajien tekijänoikeuksia ja niiden noudattamista. Finnfoto kehittää myös valokuvaajien valmiuksia markkinoida ja myydä kuviaan sekä palvelujaan.

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on suunnitella, kerätä ja analysoida Finnfoton tarpeisiin monipuolisesti erilaista tietoa suomalaisesta valokuvausalasta. Tavoitteena on erityisesti selvittää, miltä suomalainen valokuvausala 2020-luvulla näyttää ja miten korona on vaikuttanut valokuvaajiin. Koronapandemian vaikutuksia valokuvaajien työhön tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa maanlaajuisesti.

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään ongelmia, joita valokuvaajat kohtaavat arjessaan. Vastausten ja toiveiden perusteella kehitetään valokuvaajien työskentelyolosuhteita alalla. Lisäksi samalla kartoitetaan tarpeita jatkotutkimuksia varten.

Lue tutkimusraportti (pdf)