Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Apurahat haettavissa.

Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliiton, Finnfoto ry:n vuosittain jakamat apurahat muodostuvat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista.

Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.

Hakemus tulee jättää 15.9 klo 24.00 mennessä.

Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija(t) on luovuttanut Kopiosto-valvontavaltakirjan Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitolle (Finnfoto).

Kopiosto-valvontavaltakirjan tulostettava versio ja -ohjeet sekä henkilötietolomake Kopiosto-valvontavaltakirjaa varten löytyvät PDF-muodossa Finnfoton nettisivuilta osoitteessa: http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/fi_FI/kopiosto_valtakirja/

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät myös Finnfoton nettisivuilta: www.finnfoto.fi

Suomen Valokuvausalan Järjestöjen Keskusliiton, Finnfoto, hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto:n jäsenjärjestöistä.

Apurahojen lopullisesta jaosta päättää Finnfoto:n hallitus ja apurahojen maksatus on joulukuussa