Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

CreaDemo on uusi kulttuurille suunnattu määräraha, jonka tavoitteena on vahvistaa luovan työn tekemisen edellytyksiä.

CreaDemo on uusi kulttuurille suunnattu määräraha, jonka tavoitteena on vahvistaa luovan työn tekemisen edellytyksiä.

 

AVEK myöntää valtionavustuksia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin.

 

Myöntökriteerit

Avustuksia myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu.

Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta.

 

Avustusten haku

Avustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksia voi hakea (1) konseptin suunnitteluun tai (2) demo-, proto- tai pilottihankkeisiin.
Seuraava hakuaika päättyy maanantaina 17.9.2012.

Sähköinen hakulomake ja tarkempaa tietoa: http://www.kopiosto.fi/avek/creademo/creademo/fi_FI/yleista/

 

CreaDemon ensimmäisessä haussa tukea myönnettiin 84 hankkeelle yhteensä 473 720 euroa. Demotukea sai 18 hanketta ja konseptitukea 66 hanketta.

CreaDemon verkkosivuilta löytyy lista tukipäätöksistä.