Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Työsopimusasiaa

Työsopimusta tehdessä sovitaan yleensä työsuhteen ehdoista, palkasta, työajoista, lomista jne. Valokuva-alalla, esimerkiksi kuvaamoissa työntekijän tekijänoikeudet hänen ottamiinsa valokuviin jäävät työsopimusta tehdessä usein vähäiselle huomiolle. Kuitenkin viimeistään työsuhteen päättymisen jälkeen asia tulee ajankohtaiseksi.

Herää kysymyksiä kuten:
– voiko ent. työntekijä käyttää työsuhteessa ottamiaan kuvia omassa portfoliossaan työsuhteen päättymisen jälkeen?
– voiko työnantaja käyttää ent. työntekijän ottamia kuvia nettisivuillaan tai liikkeen ikkunassa mainostarkoituksessa?
– kuuluuko ent. työntekijälle korvaus, jos ent. työnantaja myy hänen työsuhteessa ollessaan ottamiaan valokuvia kolmannelle osapuolelle työsuhteen päättymisen jälkeen?

Olennainen kysymys on siis, millainen tekijänoikeus kuuluu ent. työntekijälle hänen työsuhteessa ottamiinsa valokuviin työsuhteen päättymisen jälkeen?

Jarkko Kotamäen kattavassa artikkelissa aiheesta osoitteessa;

http://retro.tek.fi/tek-lehti/TEK204/204s10-11.pdf

Siinä todetaan, että tekijänoikeus työsuhteessa on monimutkainen kysymys.
Tekijänoikeuden lähtökohtana on, että oikeus syntyy aina sille, joka luo teoksen. Toisaalta työoikeuden lähtökohta on, että työn tulos kuuluu työnantajalle.