Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Työkalut

Valokuvaajan vastuulauseet

  • Valokuvaaja vastaa vain siitä, että hänellä on tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet valokuvaan ja oikeus luovuttaa niitä asiakkaalle. Muilta osin kuvan käyttöön tarvittavista luvista vastaa asiakas.
  • Valokuvaaja ei ole hankkinut kuvattavilta lupia tai suostumuksia kuvan käyttöön. Mikäli asiakas käyttää kuvaa sellaisessa yhteydessä, jossa kuvattavien tai kuvan kohteiden oikeudenomistajien suostumus on tarpeen, vastaa asiakas itse tällaisten suostumusten hankkimisesta.
  • Valokuvaaja on hankkinut kuvien sisällön osalta tarvittavat luvat ja suostumukset kuvien luovuttamiseen niiden nimenomaisesti valokuvaajalle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Mikäli asiakas käyttää kuvaa muissa yhteyksissä, vastaa asiakas itse mahdollisesti tarvittavien lupien ja suostumusten hankkimisesta.

Kuvat luvatta netissä – mikä neuvoksi?

Valokuvaajan suurin ongelma on valokuva, etenkin internetissä valokuvien luvaton käyttö ja muokkaus on todella iso ongelma.
Taannoin valokuvaaja Henrik Kettunen kirjoitti blogissaan (http://cartinakuva.blogspot.com) osuvasti Googlen uudesta kuvahakuohjelmasta ja internetissä luvatta olevista valokuvista seuraavaa:

Googlen uusi hakutoiminto http://www.google.com/insidesearch/searchbyimage.html
on paljastanut, että kuvavarkaudet ja näiden varastettujen kuvien kaupallinenkin käyttö on yllättävän laajaa. Yleensä kuvavarkauksiin syyllistytään yrityksissä, joissa kotisivujen päivittää isompi joukko webmastereita, ja joissa vaihtuvuus on suurta.
Tyypillisesti luvattoman kuvankäyttöön syyllistyneestä firmasta sanotaan, ettei tiedetä kuka kuvan on sinne laittanut, tai ettei ao. henkilö ole enää palkkalistoilla. Ongelma on osin heikko tekijänoikeuskysymyksiin liittyvä ohjeistus – tai tietoisuus.
Toinen ongelma ovat erilaisten pikkufirmojen ja yhdistysten nettisivuilla tapahtuvat tekijänoikeusrikkomukset, joita niitäkin on varsin paljon. Laajemmin rikkomuksiin syyllistytään blogeissa, joista osa jopa virallisten tahojen ylläpitämiä!
Bloggaajille ja kotisivujen tekijöille siis tiedoksi, että kuvan luvaton käyttö netissä on helppo jäljittää. Älkää syyllistykö kuvavarkauksiin!

Finnfoto on yhteistyössä Kopioston kanssa laatinut kolmen erilaisen kuvan luvattoman käytön oikaisussa tarvittavan kirjemallin(t). Valokuvaaja voi kopioida ja muokata näistä kirjemalleista omiin tarpeisiinsa sopivan viestin internetissä luvattomasti käytetyn kuvan laskuttamiseksi, poistamiseksi tai ohjeeksi muihin toimiin ryhtymisestä.

Kirjemallit:
1. Kuva kopioitu luvatta kuvagalleriasta, tms. sivustolta.

2. Kuvan käytöstä on kuvaajan ja julkaisijan välinen kuvan käyttösopimus, mutta kuvaa on rajattu tai muokattu sopimuksen vastaisesti.

HUOM: Näissä tilanteissa valokuvaajalla on kuitenkin jokin sopimus/lupa pohjalla ja asia tulisi aina yrittää jotenkin sopia, ettei asiakassuhde mene tarpeettomasti pilalle.

3. Kuvaajan nimeä ei ole mainittu Tekijänoikeuslain 3 § edellyttämällä tavalla. Tällöin kyseessä on ns. isyysoikeudenloukkaus.

HUOM:

  • Muista, että aina kun lähetät yllämainitun kaltaista sähköpostia, pyydä LUKUKUITTAUS – näet milloin viesti on avattu vastaanottajan koneella!
  • Yllämainitut kirjemallit 1. ja etenkin 2. ovat aina tapauskohtaisia – käänny hiemankin epäselvissä tapauksissa juristin puoleen. Kynnys oikeustoimiin on kuitenkin korkea, koska mahdollinen korvaus ei välttämättä kata oikeudenkäyntikuluja yms. vaivaa.
Poistokehotus englannin kielellä.

Alustava valokuvaustyön kustannusarvio

Helppokäyttöinen “Alustava valokuvaustyön kustannusarvio” -ohjeistus ja laskentakaava excel-muodossa.Kokonaisuus koostuu kahdesta välilehdestä.1-sivulla (lomake) on työtilaus ja siihen liittyvät seikat sekä yleiset sopimusehdot.2-sivulla (hinnoittelu) on hinnoittelun kokonaisuutta helpottava laskentakaava.

Kokonaisuus on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttää. Esimerkiksi 1-sivun työtilaus-osiossa klikkaamalla harmaata ruutua voi kirjoitta työn tilaajan, tilausnumeron, projektin nimen jne. tietoja. Samoin klikkaamalla “Toimeksianto” -kohdan alapuolista riviä (10) aukeaa kirjoitustila, johon voi kirjoittaa toimeksiannon. Klikkaamalla Valaisutyö, Kamera- ja linssikalusto jne. -ruutua saa esiin  ponnahdusvalikon, josta voi valita rastin(x) tai tyhjän (Nil). Näin lomaketta ei välttämättä tarvitse tulostaa, vaan sitä voi käsitellä sähköisessä muodossa, kunnes tilaus/tarjous/tarjouspyyntö on näiltä osin valmis ja ehdot sovittu.

Monen eri tahon yhteistyönä syntynyt Alustava valokuvaustyön kustannusarvio -kokonaisuus on valokuvaustyön tilaajalle ja kuvaajalle kätevä työkalu. Sen avulla tilaajalle selviää mitä eri työvaihteita hän voi kuvaajalta tilata ja mikä on lopullinen kustannusrakenne. Näin kaikki osapuolet tietävät jo työn tilaus/tarjousvaiheessa missä mennään ja vältytään usein työn edetessä ilmeneviltä kiusallisilta yllätyksiltä.

Freejärjestöiltä lomake haastateltaville ja kuvattaville sekä yleinen sopimus julkaisemisen ehdoista

Freelancereita edustavat tekijäjärjestöt ovat laatineet freelancereille lomakkeen, jota he voivat käyttää haastateltavien ja kuvattavien kanssa. Lomakkeen taustalla on Sanoma Newsin freesopimus, jossa lehtiyritys saa laajat käyttöoikeudet ja freelancer taas joutuu vastaamaan laajemman käytön kolmansille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lomakkeen avulla freelancer voi välttää korvausvastuun.

Valokuvien hinnoitteluohjelma