Valokuvan käyttäjän opas, taso 1

MUISTA!

 • Valokuvaajan lupa
 • Valokuvaajan nimi

Valokuvan käyttäjän opas, taso 2

Hyvä valokuvan käyttäjä! Valokuvan käyttäjänä muista:

 1. Pyydä valokuvan käyttöön lupa
  Luvan voit hakea valokuvaajalta tai oikeudenhaltijalta kuten kuvatoimisto tai julkaisija. Valokuvaajan taloudelliset oikeudet on turvattu tekijänoikeuslaissa, valokuvaajalla on oikeus saada korvaus valokuvan käytöstä.
 2. Ilmoita valokuvaajan nimi
  Valokuvan tekijän nimi tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti kun valokuva julkaistaan, se on tekijänoikeuslain vaatimus.
 3. Miten löydän tiedot luvan hankkimiseksi?
  Tarkista:

  • Julkaistun kuvan yhteydessä olevat tiedot
  • Julkaisujen kuvaluettelot
  • Kustantaja tai julkaisija tietolähteenä
  • Kuvatiedostossa olevat tiedot (metadata)

Valokuvan käyttäjän opas, taso 3

1. Valokuvaajan lupa

1.1 Pyydä valokuvan käyttöön lupa

Valokuvaajalla on yksinoikeus päättää kuvansa käytöstä. Ennen kuin kopioit valokuvan esimerkiksi kotisivulle tai sosiaalisen median tilille, sinun tulee hankkia lupa kuvan käyttöön.

Sinun pitää saada valokuvaajalta tai valokuvan oikeudenhaltijalta lupa, joka kattaa kaiken sen mitä haluat valokuvalla tehdä.

Valokuvaajalle syntyy yksinoikeus valokuvan toisintamiseen. Kun lataat valokuvan esimerkiksi kotisivulle tai sosiaaliseen mediaan, syntyy uusi digitaalinen kappale, jonka valmistamiseen tarvitset luvan. Valokuvaajalle syntyy yksinoikeus valokuvan yleisön saataville saattamiseen. Jos kopioit valokuvan uudelle alustalle kuten sosiaalisen median tilillesi, tarvitse luvan.

Näyttötaakka siitä, että käyttöoikeus on saatu, on aina valokuvan käyttäjällä. Valokuvan käyttäjän vastuu on ns. ankaraa vastuuta.

Yksityistä käyttöä on vain käyttö lähimmässä perhe ja ystäväpiirissä. Käyttö yrityksessä tai muussa organisaatiossa ei ole yksityistä käyttöä. Myös organisaation sisäiseen käyttöön tulee saada lupa valokuvaajalta tai valokuvan oikeudenhaltijalta.

Valokuvaaja on voinut siirtää oikeutensa yritykselle kuten valokuvatoimistolle. Silloin haet luvan valokuvaan kyseiseltä yritykseltä, josta on tullut valokuvan oikeudenhaltija. Valokuvan oikeudenhaltija on saanut oikeutensa valokuvaan sopimuksella valokuvaajan kanssa.

Soveltuvat lainkohdat:

1.2 Oikeus luovuttaa valokuvan oikeudet edelleen muille

Tekijänoikeuslain mukaan oikeus luovuttaa valokuvaan liittyvät oikeudet eteenpäin tulee sopia nimenomaisesti. Jos haluat edelleenluovutusoikeuden, tulee se sopia nimenomaisesti sopimuksessasi valokuvaajan tai hänen oikeudenhaltijansa kanssa. Jos et ole tätä sopinut, saat käyttää valokuvaa vain omassa, esim. vain oman yrityksesi lehdessä, et esim. Sosiaalisessa mediassa, sillä sosiaalinen media edellyttää osiossa laajan edelleenluovutusoikeuden.

1.3 Valokuvan käyttö sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median alustat vaativat laajat käyttöoikeudet. Sosiaalisen median palvelujen ehdot ja tekijänoikeuslaki kieltävät sinua jakamasta mitään sellaista, johon sinulla ei ole valokuvaajan tai valokuvan tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Esim. Facebookin käyttöehtojen mukaan: ”Et saa käyttää tuotteitamme tehdäksesi tai jakaaksesi mitään, mikä:
Rikkoo näitä käyttöehtoja, yhteisönormejamme ja muita ehtoja ja käytäntöjä, jotka koskevat Facebookin käyttöäsi.
Rikkoo tai loukkaa jonkun toisen oikeuksia, mukaan lukien heidän immateriaalioikeutensa.

Tekijänoikeuslain suojaama immateriaalioikeus valokuviin syntyy jokaiselle valokuvaajalle. Valokuvaajan ei tarvitse olla ammattilainen saadakseen tämän suojan.

Kun lataat valokuvan esimerkiksi Facebook sivulle, sinulla tulee olla oikeus antaa seuraavan laajuinen lupa valokuvan käyttöön: ”Tarkemmin sanoen, kun jaat, julkaiset tai lataat tuotteillamme tai niiden yhteydessä sisältöä, jota koskevat immateriaaliomaisuuden oikeudet, myönnät meille ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin säilyttää, käyttää, levittää, muokata, kopioida, kääntää ja esittää tai näyttää julkisesti sisältöäsi sekä luoda siitä johdannaisteoksia (yksityisyys- ja sovellusasetustesi mukaisesti). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos jaat Facebookissa kuvan, annat meille luvan säilyttää, kopioida ja jakaa sen muille (valitsemiesi asetusten mukaisesti), kuten palveluntuottajille, jotka tukevat palveluamme tai muita käyttämiäsi Facebook-tuotteita. Tämä lisenssi päättyy, kun sisältösi poistetaan järjestelmistämme.
Kun poistat sisältöä, se ei enää näy muille käyttäjille, mutta se saattaa olla edelleen olemassa muualla järjestelmissämme, mikäli muut ovat käyttäneet sisältöäsi tämän lisenssin mukaisesti, eivätkä he ole poistaneet sitä (tässä tapauksessa antamasi lisenssi pysyy voimassa, kyseinen sisältö poistetaan).

Antamasi käyttölupa eli lisenssi on ikuinen, jos muut käyttäjät ovat jakaneet kuvaasi, mihin heillä on oikeus Facebookin ehtojen mukaisesti.

Facebookin vaatimat luvat toistuvat muissakin vastaavissa palveluissa
Käytännössä voit antaa Facebookin ja muiden sosiaalisen median palvelujen edellyttämän luvan vain jos olet ostanut valokuvan tekijänoikeuden omistuksen tai jos sinulla on nimenomainen lupa, joka sisältää kaikki ne oikeudet joita Facebook edellyttää. Eli käyttääksesi valokuvaa sosiaalisessa mediassa sinun tulee ostaa tai muutoin sopia käyttöoikeus joka on ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton ja joka sisältää oikeuden luovuttaa nämä oikeudet kolmansille tahoille sekä oikeuden muuttaa valokuvaa.

Soveltuvat lainkohdat:

2. Valokuvaajan nimi

Tekijänoikeuslaki edellyttää, että valokuvaajan nimi mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Oikeus tulla mainituksi valokuvaajana on valokuvaajan isyysoikeus, joka on suojattu tekijänoikeuslaissa. Valokuvaaja ilmoitetaan esimerkiksi lehtikuvassa.

Joissakin käyttöyhteyksissä on sovittu, ettei kuvaajaa mainita. Tällainen on esim. mainoskuva, siinä nostetaan esiin tuote ja valokuvaaja saa palkkionsa mainoskuvaajana, mutta ei nimeään mainituksi mainoksissa.

Jos haluat jättää valokuvaajan nimen pois käyttäessäsi valokuvaa, sovi siitä nimenomaisesti. Siitä, miten valokuvaaja tai oikeudenhaltija kuten kuvatoimisto tulee mainita, on vakiosopimuksissa sopimusehto, noudata sitä.

Valokuvaajan nimen mainitsematta jättäminen loukkaa valokuvaajan moraalista oikeutta, isyysoikeutta.

Isyysoikeuden kunnioittaminen ei kuitenkaan poista valokuvaajan taloudellisia oikeuksia. Vaikka mainitsisit valokuvaajan nimen, tarvitset sopimuksen taloudellisista
oikeuksista.

Valokuvaajan ja lähteen oikea ilmoittaminen hyvän tieteellisen tavan mukaisesti on erityisen tärkeää tekijänoikeuslaissa määritellyn siteerausfunktion sallimissa tapauksissa. Tästä on korkeakouluilla oma ohjeensa ks. esim. ImagOA-opas – Avoin tiede ja kuvien käyttö – LibGuides at Aalto University .

Valokuvaajan nimi tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti sosiaalisessa mediassa. Usein henkilöt julkaisevat itse ottamiaan valokuvia omalla sosiaalisen median tilillään, ja siksi eivät mainitse itseään valokuvaajina, tai valokuvia otetaan ystävien kesken ja valokuvaajan mainitsematta jättäminen perustuu hiljaiseen eli konkludenttiseen suostumukseen.

Tällainen käytäntö ei kuitenkaan oikeuta valokuvaajan tekijänoikeuslain mukaisen isyysoikeuden loukkaamiseen.

Turvatakseen oikeuksiaan valokuvaaja voi laittaa tekijänoikeustietonsa valokuvatiedoston metadataan. Tästä metadataa tekijänoikeuslaki käyttää nimitystä oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot. Tällaisen tekijänoikeustiedon poistaminen valokuvan metatiedoista on tekijänoikeuslain vastaista. Facebook poisti valokuvien metadataa ja tämä käytäntö tuomittiin tekijänoikeuslainsäädännön vastaisena German photographer sues Facebook over image metadata stripping and wins – DIY Photography, Suomessa ja EU-maissa on sama lainsäädäntö kuin Saksassa, myös Suomessa tekijänoikeustiedon poistaminen valokuvatiedoston metadatasta on tekijänoikeuslain vastaista.

Soveltuvat lainkohdat:

3. Korvauksen maksaminen käytöstä

Jos valokuvaaja hallinnoi omia oikeuksiaan, maksetaan korvaus valokuvan käytöstä suoraan valokuvaajalle tai hänen yritykselleen. Valokuvatoimisto voi olla oikeuksien haltija, ja silloin korvaus maksetaan valokuvatoimistolle.

Löydät tahon jolta lupa tulee pyytää ja jolle korvaus tulee maksaa yleensä valokuvan yhteydestä. Tarkista:

Mikäli käyttäjä on syyllistynyt valokuvan käyttöön ilman lupaa tai käyttöehtojen vastaisesti tulee korvaus luvattomasta käytöstä maksaa oikeuksia valvovalle taholle joka voi olla valokuvaaja itse, palvelu kuten Copyright Agent tai asianajotoimisto. Valokuvaa ilman lupaa käyttävä joutuu maksamaan myös valvonnan kustannukset, jolloin käyttö ilman lupaa on yleensä kalliimpaa kuin luvan hankkiminen ennen käyttöä.

Soveltuva lainkohta:

4. Valokuvassa näkyvän henkilön oikeudet

Kun valokuvaaja ottaa valokuvan henkilöstä, syntyy kahdenlaisia oikeuksia. Valokuvaajalle syntyy tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Henkilölle tai henkilöille, jotka kuvataan, syntyy henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Valokuva on henkilötieto, jos sen avulla henkilö olisi tunnistettavissa.

Valokuvaajalla tulee olla käsittelyperuste henkilön valokuvan käyttöön. Käsittelyperuste voi olla henkilön suostumus tai sopimus.

Joissain tapauksissa journalistinen vapaus voi sallia henkilön kuvan julkaisemisen, vaikka suostumusta kuvan käyttöön ei olisi.

Henkilön kuvan käyttäminen yrityksen markkinoinnissa edellyttää aina henkilön nimenomaisen luvan.

Soveltuvat lainkohdat ja säännöt:

5. Usein kysyttyä

Näissä vastauksissa sen käytetty sanaa valokuvaaja kuvaamaan sekä valokuvaajan oikeuksia että hänen oikeudenhaltijalleen siirtyneitä oikeuksia.

5.1 Usein kysyttyä taloudellisista oikeuksista

Mitä eroa on kuvan kopioimisella ja jakamisella?

Sekä valokuvan kopioimiseen että valokuvan jakamiseen tulee saada valokuvaajan lupa. Kun valokuvaaja on julkaissut valokuvan sosiaalisen median tilillä, on hän antanut samalla oikeuden kyseisen julkaisun jakamiseen sosiaalisen median käyttöehtojen mukaisesti. Kyseisen julkaisun saa siis jakaa käyttämällä sosiaalisen median toimintoa Jaa(Share), mutta ei muulla tavoin.

Voiko kuvan kopioida toisen ”feedistä”, jos mainitsee kuvaajan?

Valokuvan kopiointiin tulee saada nimenomainen lupa. Isyysoikutta kunnioittavaa on mainita valokuvaajan nimi, mutta valokuvaajalla on taloudelliset oikeudet, oikeus päättää kuvan kopioinnista ja levittämisestä, ja kopiointiin on saatava valokuvaajan lupa. Lisäksi on isyysoikeuden mukaisesti mainittava valokuvaajan nimi kuten on sovittu.

Mihin tarkoitukseen valokuvan saa luovuttaa eteenpäin?

Valokuvan saa luovuttaa eteenpäin siinä laajuudessa kuin edelleenluovutuksista on sovittu. Jos edelleenluovutuksesta ei ole sopimusta, ei tällaista oikeutta ole.
Näyttötaakka oikeudesta on aina valokuvan käyttäjällä.

Saako valokuvaaja jakaa yrityksen kuvaa somessa?

Jos yritys on tilannut valokuvaamispalveluja, tulisi näissä sopimuksissa sopia siitä, onko kyseessä yrityksen yksinoikeus valokuvien käyttöön. Kun yritys on ostanut itselleen yksinoikeuden valokuviin, ei valokuvaaja enää saa käyttää näitä valokuvia.

Saako kuluttaja tai pienyrittäjä antaa valokuvan esim. lehdessä tai lehden some-kanavassa julkaistavaksi?

Jos yritys on tilannut valokuvaamispalveluja, tulisi näissä sopimuksissa sopia siitä, missä laajuudessa yritys saa valokuvia käyttää. Kun yritys on ostanut itselle laajat oikeudet, myös oikeuden käyttöön lehdessä tai sosiaalisessa mediassa, on yrityksellä oikeus sopimusehtojen mukaiseen käyttöön.

Jos pienyrittäjällä ei ole sopimusta, joka sallii julkaisemisen, ei tällainen käyttö ole sallittua. Näyttötaakka käyttöoikeuden olemassaolosta on aina käyttäjällä.

Kuluttajalla, joka on tilannut valokuvaajalta muotokuvan, on oikeus antaa lupa muotokuvan ottamiseen sanomalehteen, aikakauslehteen tai elämäkerralliseen kirjoitukseen, jollei valokuvaaja erikseen ole pidättänyt oikeutta kieltää sitä. Säännös ei sisällä sosiaalisen median käyttöoikeutta.

5.2 Usein kysyttyä isyysoikeudesta

Pitääkö yritysten mainita valokuvan ottaja somessa, miksi?

Valokuvaajan nimen mainitseminen on tekijänoikeuslain lähtökohta. Mikäli valokuvaajaa ei haluta mainita, tulee siitä sopia.

Miksi mainoksissa ei tarvitse mainita valokuvaajan nimeä, mutta somessa sitten täytyisikin?

Mainosalalla on perinteisesti sovittu, että mainoksessa on esillä vain tuote jota mainostetaan, ja mainosvalokuvaajan nimeä ei mainita. Mainosvalokuvan tekijä saa taloudellisen korvauksen työstään ja sopii taloudellisen korvauksen lisäksi siitä, ettei häntä mainita valokuvaajana julkaistavissa mainoksissa.

Valokuvaajan nimen mainitseminen on tekijänoikeuslain lähtökohta. Mikäli valokuvaajaa ei haluta mainita, tulee siitä sopia.

5.3 Usein kysyttyä henkilön oikeudesta omaan kuvaan

Saako valokuvaaja jakaa yksityishenkilön kuvaa omassa somessa?

Henkilön kuva on hänen henkilötietonsa, jonka jakamisen sosiaalisessa mediassa tulee olla henkilötietolainsäädännön edellyttämä käsittelyperuste. Yksityishenkilöllä se olisi suostumus tai sopimus.

Lisäksi valokuvaajan some tili voi olla tapa markkinoida valokuvaajan palveluita. Henkilön kuvan käyttöön markkinoinnissa tulee aina olla henkilön nimenomainen lupa.