Miksi haen apurahaa?

 • selkeä idea, selkä perustelu. Kuka, Mitä ja Missä

Jos kyseessä näyttely

 • paikka ja aika
 • näyttelyn nimi ja hieman taustaselvitystä

Mistä haen apurahaa?

 • säätiöt, taidetoimikunnat, järjestöt
 • nettisivuilta löytyy vinkkejä asiaan
 • apurahaa kannattaa hakea useasta lähteestä
 • Säätiöt ja rahastot ry:n kotisivut on tarkoitettu apurahan hakijoille ja -saajille sekä muille säätiöistä kiinnostuneille. Apurahan hakijat voivat etsiä itselleen sopivia apurahoja tietokannasta ja saada neuvoja apurahakysymyksissä. Laajasta linkkilistasta löytyy suuri joukko apurahoja ja avustuksia myöntäviä säätiöitä ja muita tahoja. Säätiöt ja rahastot ry
 • Toivomme, että annat Kopiosto-valtakirjan Finnfotolle.

Kuinka suurta apurahaa aion hakea?

 • kustannusarvio
 • ole realisti äläkä optimisti tai idealisti
 • laita tähän selkeästi mistä kustannukset koostuvat: printit, kehykset, pohjustukset, tilan vuokra, kutsut avajaisiin, julisteet yms
 • pohdi tähän kaikki mahdolliset kustannukset, ettei tule yllätyksiä

Liitteet

 • työnäytteet kuvista, tekstistä, layout-malli tms.
 • hakemukseen tulee liittää valokuvanäytteitä projektista tai muuten selventää visuaalisesti projektin kuvien sisältöä tai tekniikkaa

Hakemuksen kirjallinen asu

 • tarkista oikeinkirjoitus, kirjoitusvirheitä täynnä olevan hakemus ei vakuuta ketään
 • korulauseet eivät auta, jos sisältö on höttöä

Hakemuksen jättö

 • varmista ja vielä tuplavarmista hakemuksen jättäminen aikataulu, viikon myöhässä oleva hakemus ei varmasti anna toivomaasi vaikutelmaa
 • varmista, mihin hakemus tulee jättää ja tarvitaanko mahdollisesti useampia kappaleita
 • usein apurahoja myöntävät tahot myös vastaavat mielellään hakemuksia koskeviin etukäteiskysymyksiin, sitä kannattaa myös hyödyntää, sillä mikä olisikaan pätevämpi taho arvioimaan millaisella hakemuksella pärjää!

Raportointi

 • Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.
 • Jos saat apurahan, lue se päätöskirje tarkkaan. Jos sait apurahan hankkeesi kuluihin ja apurahan myöntäjä edellyttää kulutositteiden esittämistä loppuraportissa, laita ne talteen.
 • Projektiin käytetyt kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia.
 • Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä järjestelmän kautta.
 • Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

 

Entä jos en saanut apurahaa?

Tavallisimpia syitä kielteiselle apurahapäätökselle ovat:

  • projektisuunnitelma puuttuu tai on ylimalkainen. Tämä on valitettavan yleinen syy
  • projektin budjetti on liioiteltu
  • edellisen apurahan selvitys on tekemättä
  • apurahaa haetaan jo toteutuneeseen hankkeeseen tai jo maksettuihin kuluihin
  • hakija on jo saanut apurahan yhdistykseltä samaan tarkoitukseen
  • tapahtuman tai hankkeen tiedottaminen jätetty liian vähälle
  • hakemus laadittu liian pitkäksi