Valokuvaajan vastuulauseet

  • Valokuvaaja vastaa vain siitä, että hänellä on tekijänoikeuslain mukaiset oikeudet valokuvaan ja oikeus luovuttaa niitä asiakkaalle. Muilta osin kuvan käyttöön tarvittavista luvista vastaa asiakas.
  • Valokuvaaja ei ole hankkinut kuvattavilta lupia tai suostumuksia kuvan käyttöön. Mikäli asiakas käyttää kuvaa sellaisessa yhteydessä, jossa kuvattavien tai kuvan kohteiden oikeudenomistajien suostumus on tarpeen, vastaa asiakas itse tällaisten suostumusten hankkimisesta.
  • Valokuvaaja on hankkinut kuvien sisällön osalta tarvittavat luvat ja suostumukset kuvien luovuttamiseen niiden nimenomaisesti valokuvaajalle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Mikäli asiakas käyttää kuvaa muissa yhteyksissä, vastaa asiakas itse mahdollisesti tarvittavien lupien ja suostumusten hankkimisesta.

Alustava valokuvaustyön kustannusarvio

Helppokäyttöinen “Alustava valokuvaustyön kustannusarvio” -ohjeistus ja laskentakaava excel-muodossa.Kokonaisuus koostuu kahdesta välilehdestä.1-sivulla (lomake) on työtilaus ja siihen liittyvät seikat sekä yleiset sopimusehdot.2-sivulla (hinnoittelu) on hinnoittelun kokonaisuutta helpottava laskentakaava.

Kokonaisuus on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttää. Esimerkiksi 1-sivun työtilaus-osiossa klikkaamalla harmaata ruutua voi kirjoitta työn tilaajan, tilausnumeron, projektin nimen jne. tietoja. Samoin klikkaamalla “Toimeksianto” -kohdan alapuolista riviä (10) aukeaa kirjoitustila, johon voi kirjoittaa toimeksiannon. Klikkaamalla Valaisutyö, Kamera- ja linssikalusto jne. -ruutua saa esiin  ponnahdusvalikon, josta voi valita rastin(x) tai tyhjän (Nil). Näin lomaketta ei välttämättä tarvitse tulostaa, vaan sitä voi käsitellä sähköisessä muodossa, kunnes tilaus/tarjous/tarjouspyyntö on näiltä osin valmis ja ehdot sovittu.

Monen eri tahon yhteistyönä syntynyt Alustava valokuvaustyön kustannusarvio -kokonaisuus on valokuvaustyön tilaajalle ja kuvaajalle kätevä työkalu. Sen avulla tilaajalle selviää mitä eri työvaihteita hän voi kuvaajalta tilata ja mikä on lopullinen kustannusrakenne. Näin kaikki osapuolet tietävät jo työn tilaus/tarjousvaiheessa missä mennään ja vältytään usein työn edetessä ilmeneviltä kiusallisilta yllätyksiltä.

Alustava valokuvaustyön kustannusarvio


Freejärjestöiltä lomake haastateltaville ja kuvattaville sekä yleinen sopimus julkaisemisen ehdoista

Freelancereita edustavat tekijäjärjestöt ovat laatineet freelancereille lomakkeen, jota he voivat käyttää haastateltavien ja kuvattavien kanssa. Lomakkeen taustalla on Sanoma Newsin freesopimus, jossa lehtiyritys saa laajat käyttöoikeudet ja freelancer taas joutuu vastaamaan laajemman käytön kolmansille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lomakkeen avulla freelancer voi välttää korvausvastuun.

kuvattavan ja haastateltavan lomake (doc)
kuvattavan ja haastateltavan lomake (pdf)

yleinen sopimus julkaisemisen ehdoista (doc)
yleinen sopimus julkaisemisen ehdoista (pdf)