Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Apuraha

Finnfoto ry jakaa vuosittain apurahoja. Kyseessä ovat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista. Apurahojen myöntäminen suosittaa, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirja Finnfoto ry:lle.

Mikä on Kopiosto-valtakirja?

Yhdistys ei halua asettaa apurahan saamiselle kuin muutamia raameja. Olemme avoimia kaikille uusille vaikutteille, toivomme näkevämme uusia raikkaita projekteja kaikilta valokuvauksen osa-alueilta. Erityisesti uudet tekniikat, esitystavat ja paikat kiinnostavat valokuvan ystäviä. Haluamme edistää valokuvaajien luovuutta ja tarjota sille mahdollisuuksia, siksi emme halua asettaa myönnettäville apurahoille juuri rajoituksia. Luovuus on tervetullutta, luovuus on voimaa.

Kohdeapurahat on tarkoitettu valokuvaajille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen ja niitä voivat hakea yksityishenkilöt tai heidän muodostamansa työryhmät.

Finnfoto ry:n hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen, jonka jälkeen apurahojen jaosta päättää hallitus. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto ry:n jäsenjärjestöistä.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin, työskentelyyn eikä matkustuskuluihin.

Apurahahakemus aika päättyy vuosittain 15.9 klo 24.00

Apurahat maksetaan joulukuun aikana. Vain apurahan saajille toimitetaan tieto sähköpostilla. Saajat julkaistaan yhdistyksen nettisivulla maksatuksen jälkeen.

 

Apurahan hakeminen

Finnfoto ry:n jakamien apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake, sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:
www.aspicore-asp.net/finnfoto/

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahan myöntämisestä.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.

Projektiin käytetyt kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.

Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia. Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Hallituksen ja apurahatoimikunnan jäsenet eivät voi hakea apurahaa.

Yhdistys joka hakee apurahaa, tulee olla y-tunnus. Ilman sitä ei voida myöntää apurahaa.

Hakemus jossa on useita henkilöitä, tulee merkitä hakemus -ryhmäapurahaksi -, sekä mainita muiden hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet.

 

Muistilista dokumenteista

  • tee hakemus netissä
  • postita Kopiosto-valtakirja: Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki