Anna valtakirja

Kun annat Kopiostolle valtakirjan, Kopiosto huolehtii eduistasi ja oikeuksistasi silloin, kun kuviasi kopioidaan painotuotteista tai verkosta tai käytetään tv-ohjelmissa. Finnfoto jakaa Kopioston sille maksamat, teosten käyttöluvista kerätyt korvaukset valokuvaajien hyväksi esimerkiksi apurahoina sekä tiedotuksen ja neuvontapalveluiden muodossa.

Finnfoto edustaa valokuvaajia Kopiostossa

Finnfoto on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsenjärjestö. Kopiosto edustaa jäsenjärjestöjensä kautta 80 000:ta suomalaista tekijää, kustantajaa ja esittävää taiteilijaa.

Kopiosto myy lupia tekijäoikeuden suojaamien teosten vastuulliseen käyttöön. Kopiosto maksaa luvista kerätyt korvaukset oikeudenomistajien käyttöön joko henkilökohtaisesti tai jäsenjärjestöjensä kautta.

Kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten valokopioinnista, tulostamisesta sekä tallentamisesta kertyneet korvaukset Kopiosto jakaa jäsenjärjestöilleen, kuten Finnfotolle. Finnfoto jakaa korvaukset valokuvaajien hyväksi esimerkiksi apurahoina sekä tiedotuksen ja neuvontapalveluiden muodossa.

Audiovisuaalisten teosten, kuten tv-ohjelmien jälkikäytöstä kertyneet korvaukset Kopiosto maksaa suoraan tekijöille.

Kopiosto valvoo puolestasi

Kopiosto valvoo teosten käyttöä tekijänoikeuden haltijoiden antamien valtakirjojen perusteella. Valtakirjalla annat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestasi lupia teostesi jälkikäyttöön. Kopiosto valvoo puolestasi, että tekijänoikeuksiasi kunnioitetaan ja teoksiasi käytetään luvallisesti.

Kopioston luvat koskevat teosten massakäyttöä esimerkiksi oppilaitoksissa tai muissa tilanteissa, joissa yksittäisen tekijöiden olisi käytännössä mahdotonta sopia itse teostensa käytöstä.
Kopiostolle antamasi valtakirja ei vaikuta työnantajasi tai asiakkaidesi kanssa tekemiisi sopimuksiin. Kopiosto ei siis myy lupia kuvateosten julkaisuun tai muuhun kaupalliseen käyttöön, esimerkiksi postikortteihin painamiseen.

Finnfoto kerää Kopiosto-valtuutuksia kahdella eri valtakirjalla.

Kopiosto-valtakirja    koskee painotuotteissa tai verkossa julkaistujen valokuvien jälkikäyttöä. Tällaista jälkikäyttöä on valokopiointi, skannaaminen, tulostaminen ja tallentaminen.

Av-valtakirja   koskee audiovisuaalisten teosten jälkikäyttöä, esimerkiksi tv-ohjelmien tallentamista kodeissa ja oppilaitoksissa sekä ohjelmien opetuskäyttöä.

Voit antaa valtakirjan useille eri Kopioston jäsenjärjestöille. Valtakirjan voi antaa kuitenkin samassa tekijäominaisuudessa vain yhdelle järjestölle kerrallaan. Finnfoto kerää valtakirjoja valokuvaajan ominaisuudessa.

Anna valtakirjasi Kopioston valtuutuspalvelussa  .

Lue lisää Kopioston valtakirjoista Kopioston verkkosivuilta