Finnfotolla on pitkät perinteet ja kokemusta valokuvaajien ja kuluttajien auttamisessa hankalissa tilanteissa.

Finnfotolla on hyvät yhteydet muihin tekijänoikeusjärjestöihin, joiden kanssa usein ratkotaan alan yhteisiä pulmia.

Edistämme valokuvaajien tekijänoikeuksia tiedottamalla ja osallistumalla aloitteellisesti aihetta koskeviin keskusteluihin ja lainvalmistelutyöhön.

Finnfoto tarjoaa jäsenjärjestöjensä jäsenille neuvonta palveluita ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin. Useimmiten valokuvaajien ongelmat eivät ole rahallisesti mitattuna kovin suuria, toki tekijälle sitäkin kiusallisempia. Useinkaan ei ole siis järkevää lähteä asiaa arvottamaan oikeudessa ja sitä pyritäänkin välttämään.

Finnfoto on saanut hyviä tuloksia viime vuosina sovittelunmenettelyn kautta https://fi.wikipedia.org/wiki/Sovittelu, jota pääsääntöisesti sovelletaan valokuvaajien ongelmien ratkomiseen.

Mikäli alalla havaitaan iso ja taloudellisesti merkittävä tekijänoikeusrikkomus, tarttuu Finnfoto siihen yhdessä muiden tekijänoikeusjärjestön kanssa. Finnfoto ei lähde ajamaan yksittäisen henkilön oikeusprosessia.

Vaativissa tapauksissa valokuvaaja voi esittää kysymyksen Tekijänoikeusneuvostolle. https://minedu.fi/tekijanoikeusneuvosto.

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.