Finnfoto edustaa sekä ammattimaisia että harrastajakuvaajia. Pyrimme vahvistamaan valokuvaajien tekijänoikeuksia ja niiden noudattamista. Kehitämme myös valokuvaajien valmiuksia markkinoida ja myydä kuviaan ja palvelujaan.

Edistämme valokuvaajien tekijänoikeuksia tiedottamalla ja osallistumalla aloitteellisesti aihetta koskeviin keskusteluihin ja lainvalmistelutyöhön. Teemme tätä työtä yhteistyössä muiden kotimaisten taiteilijoita edustavien tahojen kanssa muun muassa Kopioston kautta. Kansainvälisellä tasolla osallistumme aktiivisesti valokuva-alan kattojärjestöjen työhön.

Finnfoto edistää valokuvataidetta ja –kulttuuria. Järjestämme ja tuemme kilpailuja, näyttelyprojekteja sekä jaamme vuosittain apurahoja valokuvaajille. Julkaisemme myös valokuvausalaan liittyviä teoksia.

Parannamme jäsenyhdistystemme yhteistyötä muun muassa tukemalla niiden palvelutuotantoa ja tuottamalla myös omia palveluja.