Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Kopiosto-valtakirja

3.
Tulosta täytetty lomake ja lähetä osoitteeseen
Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki

tai Finnfoton toimistolle.

Finnfoto ry:lle osoitettu Kopiosto-valtakirja on tasapuolisuuden tae

Valokuva on tekijänoikeuden alainen teos, jonka tekijä on aina luonnollinen henkilö, ei yhteisö tai yritys. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto mahdollistaa sen, että mm. valokuvia voidaan käyttää joustavasti ja valokuvaaja saa tästä myös korvauksen. Kopiosto myöntää lupia teosten käyttöön ja jakaa keräämänsä korvaukset edelleen jäsenjärjestöilleen, kuten Finnfotolle.

Finnfoto puolestaan jakaa Kopiosto-korvaukset omille jäsenjärjestöilleen ja näiden yksittäisille jäsenille muun muassa apurahojen muodossa. Valtaosa Finnfoton jakamista apurahoista on Kopiostolta tulevia tekijänoikeuskorvauksia. Finnfoto toivoo, että hakija on antanut Kopiostolle valvontavaltakirjan.

Siksi onkin tärkeää, että jokainen Finnfoto ry:n jäsenjärjestöjen yksittäinen henkilöjäsen antaa Finnfotolle Kopiosto-valtakirjan. Näin Kopioston lisensioinnin ja Kopioston keräämien sekä eteenpäin jakamien tekijänoikeuskorvausten välillä on luonteva yhteys. Kopiosto-valtakirja on toimitettava kirjallisena.

Kopiosto-valtakirja tarvitsee luovuttaa vain kerran. Mikäli haluat tarkistaa oletko jo luovuttanut valtakirjan, ota yhteyttä Kopiostoon.

Täytetyn Kopiosto-valtakirjan voi toimittaa postitse osoitteella:

Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki