Finnfoton kohdeapurahahaku

Finnfoton kohdeapurahahaku on keväällä ja syksyllä.

Sisäänkirjautuminen https://finnfoto.apurahat.net

Syksyn apurahahaku päättyy 31.10.2024 klo 16.00 (aukeaa 1.10.2024)
Kevään apurahahaku päättyy 28.04.2024 klo 16.00 (aukeaa 1.4.2024)

Apurahoja voi hakea monenlaisiin kohteisiin: näyttely- ja julkistamiskustannuksiin, kouluttautumiseen, oman tai muiden ammattitaidon kehittämiseen (esim. verkkokoulutusten tuottamiseen), alan tutkimustyöhön, laadukkaiden valokuvateosten painatuskustannuksiin, opintomatkoihin ja taiteelliseen työskentelyyn. Apurahoja myönnetään sekä hankkeiden kuluihin että työskentelyyn.

Hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti tai jo meneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin, eikä myöskään laitehankintoihin tai työmatkoihin.

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä Finnfoton jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.

Hakija voi jättää yhden hakemuksen avoinna olevaan hakuun.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.

Finnfoton hallituksen asettama apurahatoimikunta koostuu useasta arvioitsijasta, joilla kaikilla on vahva valokuvauksen tuntemus. Apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Finnfoton hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Apurahaselvitykseen liitetään alkuperäiset kuitit ja maksutositteet sekä dokumentit muista kustannuksista, työskentelyapurahojen kohdalla myös esimerkiksi valmistunut teos tai opinnäytetyö.

Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahan selvitys on tehty.

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät Finnfoton verkkosivulta.

Työskentelyapurahan saatuasi pyydämme sinua ottamaan yhteyttä MELAan, kun myönnetty apuraha on yli 1 326 euroa ja työskentelysi kestää vähintään neljä kuukautta. Säätiö ei ilmoita työskentelyaikaasi Melaan, vaan sinun tulee itse tehdä se.

Vuonna 2008 on tullut voimaan laki apurahansaajien eläkkeestä, lisätietoa apurahojen lakisääteisestä vakuuttamisesta Melan verkkosivulta.

Finnfoton apuraha on veroton, mutta ilmoitamme yli 1 000 euron apurahat verottajalle. Nosta apuraha henkilökohtaiselle tilillesi, älä yrityksesi tilille, sillä se saatetaan silloin tulkita yrityksen verotettavaksi tuloksi.

Hakijalla tulee olla maksatusta varten Suomalainen pankkitili ja henkilöturvatunnus.

Apurahan hakeminen

Finnfoto ry:n jakamien apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät Finnfoton apurahajärjestelmästä

Apurahajärjestelmään pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käy sivulla ensimmäisen kerran. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

 

Kopiosto‐korvauksilla rahoitetut apurahat ja Kopiosto-valtakirja 

Miksi suosittelemme, että annat Finnfotolle Kopiosto-valtakirjan?  

Finnfoto ry on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen. Järjestömme apurahat rahoitetaan Kopioston meille tilittämillä julkaisujen kopiointikorvauksilla. Siksi on tärkeää, että annat meille Kopiosto-valtakirjan. Anna valtakirja Finnfotolle Kopioston valtuutuspalvelussa.

Jos olet antanut Kopiosto-valtakirjan valokuvaaja-ominaisuudella jollekin toiselle Kopioston jäsenjärjestölle, voit halutessasi siirtää sen Finnfotolle. Valokuvaaja-ominaisuudella voi antaa Kopiosto-valtakirjan vain yhdelle Kopioston jäsenjärjestölle kerrallaan. Voit valita, mille järjestölle annat valtakirjasi valokuvaajana. Voit hakea valokuvaa koskevia apurahoja kaikista Kopioston valokuvaajia edustavista järjestöistä riippumatta siitä, mille järjestölle olet antanut valtakirjasi.

Huomioithan kuitenkin, että Kopiosto-valtakirjaa ei ole tarkoitettu annettavaksi vain määräajaksi silloin, kun haet jonkin Kopioston jäsenjärjestön jakamia apurahoja.

Mikä on Kopiosto-valtakirja?

Valtakirjalla tekijät ja kustantajat antavat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin ja kerätä näistä luvista tekijänoikeuskorvauksia. Kopioston toiminta perustuu näihin valtuutuksiin.

Teosten käyttäjien, kuten opettajien, olisi vaikeaa, usein mahdotontakin selvittää tarvitsemiensa teosten oikeudenhaltijoita. Myös teosten tekijöiden olisi yhtä lailla hankalaa myöntää itse käyttöoikeuksia sadoille tai tuhansille käyttäjille. Tällaista teosten käyttöä varten on Kopiosto. Se toimii linkkinä teosten käyttäjien ja oikeudenomistajien välillä ja huolehtii lupien myöntämisestä ja teosten käytön valvomisesta.

Valtuutus ei vaikuta työnantajasi tai asiakkaidesi kanssa tekemiisi sopimuksiin.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahan myöntämisestä.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.

Mikäli haluat lähettää selvityksen ennen syksyä 2020 myönnetystä apurahasta, kirjaudu vanhaan järjestelmään.

Projektiin liittyvät kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.

Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia. Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Hallituksen ja apurahatoimikunnan jäsenet eivät voi hakea apurahaa.

Yhdistyksellä, joka hakee apurahaa, tulee olla y-tunnus. Ilman sitä ei voida myöntää apurahaa.
Hakemukseen, jossa on useita henkilöitä, tulee merkitä maininta ryhmäapurahasta sekä mainita hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet.