Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Apuraha

Finnfoton kohdeapurahahaku

Finnfoto edustaa koko valokuvausalaa ja sen valokuvaajille myöntämät apurahat ovat kaikille kuvaajille – sekä ammattilaisille että harrastajille – avoimesti haettavissa. Finnfoto pyrkii apurahapolitiikallaan edistämään laadukasta valokuvausta.

Finnfoton kohdeapurahahaku on keväällä ja syksyllä.

Syksyn apurahahaku päättyy 12.11.2021 klo. 16.00

Kevään apurahahaku päättyy 30.04.2021 klo. 16.00

Apurahoja voi hakea monenlaisiin kohteisiin: näyttely- ja julkistamiskustannuksiin, kouluttautumiseen, oman tai muiden ammattitaidon kehittämiseen (esim. verkkokoulutusten tuottamiseen), alan tutkimustyöhön, laadukkaiden valokuvateosten painatuskustannuksiin, opintomatkoihin ja taiteelliseen työskentelyyn. Apurahoja myönnetään sekä hankkeiden kuluihin että työskentelyyn.

Hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo meneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin, eikä myöskään laitehankintoihin tai työmatkoihin. 

Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä Finnfoto jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.

Apurahatoimikunta koostuu hallituksen asettamasta asiantuntijoiden ryhmästä. Toimikuntaan kuuluu viisi henkilöä. Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Finnfoto:n hallitus päättää apurahoista apurahatoimikunnan esityksen pohjalta.

Selvitykseen liitetään alkuperäisiä kuitteja ja maksutositteita sekä muita kustannuksia, työskentelyapurahoissa esimerkiksi valmistunut teos tai opinnäytetyö.

Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahan selvitys on tehty.

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät myös Finnfoton nettisivuilta: https://finnfoto.fi/apuraha/apurahan-hakijan-muistilista/

Työskentelyapurahoissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä MELAan, kun myönnetty apuraha on yli 1 326 euroa ja työskentelysi kestää vähintään neljä kuukautta. Säätiö ei ilmoita työskentelyaikaasi Melaan, vaan sinun tulee itse tehdä se.

Vuonna 2008 on tullut voimaan laki apurahansaajien eläkkeestä, lisätietoa apurahojen lakisääteisestä vakuuttamisesta täältä: https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Tämä apuraha on veroton, mutta ilmoitamme yli 1000 euron apurahat verottajalle. Nosta apuraha henkilökohtaiselle tilillesi, älä yrityksesi tilille, sillä se saatetaan silloin tulkita yrityksen verotettavaksi tuloksi. 

 

Apurahan hakeminen

Finnfoto ry:n jakamien apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake, sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta: https://finnfoto.apurahat.net

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

Kopiostokorvauksilla rahoitetut apurahat ja Kopiosto-valtakirja. Miksi järjestömme pyytää sinulta Kopiosto-valtakirjaa?

Finnfoto ry on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen. Järjestömme apurahat  rahoitetaan Kopioston meille tilittämillä kopiointikorvauksilla. Siksi on tärkeää, että annat meille Kopiosto-valtakirjan.

Valtakirjalla tekijät ja kustantajat antavat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin ja kerätä näistä luvista tekijänoikeuskorvauksia. Kopioston toiminta perustuu näihin valtuutuksiin.

Kopiosto maksaa keräämänsä kopiointikorvaukset jäsenjärjestöilleen. Järjestöt jakavat edustamansa alan teosten kopioinnista saamansa korvaukset edelleen apurahoina tai palkintoina tai käyttävät niitä korvaustenkäyttösääntöjen sallimiin muihin, alaa edistäviin tarkoituksiin.

Kopiosto toimii luovan työn asialla

Kopioston tehtävänä on huolehtia, että luovan alan tekijöiden teoksia käytetään luvallisesti ja että oikeudenhaltijat saavat teostensa käytöstä korvauksia. Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen osittaiseen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä audiovisuaalisten teosten erilaisiin käyttötapoihin.

Lupien myöntäminen on mahdollista, koska laaja joukko suomalaisia tekijöitä ja kustantajia on valtuuttanut jäsenjärjestönsä kautta Kopioston sopimaan puolestaan kopiointiluvista ja myöntämään niitä.

Kopioston luvat koskevat teosten jälkikäyttöä. Sitä on esimerkiksi kirjoissa, lehdissä tai internetissä julkaistujen tekstien ja kuvien kopioiminen, tulostaminen tai tallentaminen. Kopioston lupia käyttävät muun muassa oppilaitokset, yritykset ja julkishallinto.

Teosten käyttäjien, kuten opettajien, olisi vaikeaa, usein mahdotontakin selvittää tarvitsemiensa teosten oikeudenhaltijoita. Myös teosten tekijöiden olisi yhtä lailla hankalaa myöntää itse käyttöoikeuksia sadoille tai tuhansille käyttäjille. Tällaista teosten käyttöä varten on Kopiosto. Se toimii linkkinä teosten käyttäjien ja oikeudenomistajien välillä ja huolehtii lupien myöntämisestä ja teosten käytön valvomisesta.

Mikä on Kopiosto-valtakirja?

Valtuutus ei vaikuta työnantajasi tai asiakkaidesi kanssa tekemiisi sopimuksiin.

 

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahan myöntämisestä.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.

Mikäli haluat lähettää selvityksen ennen syksyä 2020 myönnetystä apurahasta, kirjaudu vanhaan järjestelmään.

Projektiin käytetyt kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.

Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia. Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Hallituksen ja apurahatoimikunnan jäsenet eivät voi hakea apurahaa.

Yhdistys joka hakee apurahaa, tulee olla y-tunnus. Ilman sitä ei voida myöntää apurahaa.

Hakemus jossa on useita henkilöitä, tulee merkitä hakemus -ryhmäapurahaksi -, sekä mainita muiden hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet.

Muistilista dokumenteista

  • tee hakemus netissä
  • postita Kopiosto-valtakirja: Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki