Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Apuraha

Finnfoto ry jakaa vuosittain apurahoja. Kyseessä ovat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista. Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija on luovuttanut valvontavaltakirjan Finnfoto ry:lle.

Kopioston myöntämistä valokopiointikorvauksista jaettavien apurahojen hakeminen edellyttää, että Kopiosto-valtakirja ja henkilötietolomake on palautettu Kopiosto ry:lle. (vaikkakin Kopioston sivulla mainitaan toisin)

Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

Apurahoja jaetaan taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.

Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille.

Finnfoto ry:n hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen, jonka jälkeen apurahojen jaosta päättää hallitus. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto ry:n jäsenjärjestöistä.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin, työskentelyyn eikä matkustuskuluihin.

Apurahahakemus aika päättyy vuosittain 15.9 klo 24.00

Apurahat maksetaan joulukuun aikana. Vain apurahan saajille toimitetaan tieto sähköpostilla. Saajat julkaistaan yhdistyksen nettisivulla maksatuksen jälkeen.

 

Apurahan hakeminen

Finnfoto ry:n jakamien apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake, sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:
www.aspicore-asp.net/finnfoto/

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahan myöntämisestä.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.

Projektiin käytetyt kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.

Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia. Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Hallituksen ja apurahatoimikunnan jäsenet eivät voi hakea apurahaa.

Yhdistys joka hakee apurhaa, tulee olla Ly-numero. Ilma sitä ei voida myöntää apurahaa.

Hakemus jossa on useita henkilöitä, tulee merkitä hakemus -ryhmäapurahaksi -, sekä mainita muiden hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet.

 

Muistilista dokumenteista

  • tee hakemus netissä
  • postita valtakirja- ja henkilötietolomake Kopiostoon: Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki