Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry

Apuraha

Kopiostokorvauksilla rahoitetut apurahat ja Kopiosto-valtakirja. Miksi järjestömme pyytää sinulta Kopiosto-valtakirjaa?

Finnfoto ryon tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen.Järjestömme apurahat/apurahoja  rahoitetaan Kopioston meille tilittämillä kopiointikorvauksilla. Siksi on tärkeää, että annat meille Kopiosto-valtakirjan.

Valtakirjalla tekijät ja kustantajat antavat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin ja kerätä näistä luvista tekijänoikeuskorvauksia. Kopioston toiminta perustuu näihin valtuutuksiin.

Kopiosto maksaa keräämänsä kopiointikorvaukset jäsenjärjestöilleen. Järjestöt jakavat edustamansa alan teosten kopioinnista saamansa korvaukset edelleen apurahoina tai palkintoina tai käyttävät niitä korvaustenkäyttösääntöjen sallimiin muihin, alaa edistäviin tarkoituksiin.

Kopiosto toimii luovan työn asialla

Kopioston tehtävänä on huolehtia, että luovan alan tekijöiden teoksia käytetään luvallisesti ja että oikeudenhaltijat saavat teostensa käytöstä korvauksia. Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen osittaiseen kopiointiin ja digitaaliseen käyttöön sekä audiovisuaalisten teosten erilaisiin käyttötapoihin.

Lupien myöntäminen on mahdollista, koska laaja joukko suomalaisia tekijöitä ja kustantajia on valtuuttanut jäsenjärjestönsä kautta Kopioston sopimaan puolestaan kopiointiluvista ja myöntämään niitä.

Kopioston luvat koskevat teosten jälkikäyttöä. Sitä on esimerkiksi kirjoissa, lehdissä tai internetissä julkaistujen tekstien ja kuvien kopioiminen, tulostaminen tai tallentaminen. Kopioston lupia käyttävät muun muassa oppilaitokset, yritykset ja julkishallinto.

Teosten käyttäjien, kuten opettajien, olisi vaikeaa, usein mahdotontakin selvittää tarvitsemiensa teosten oikeudenhaltijoita. Myös teosten tekijöiden olisi yhtä lailla hankalaa myöntää itse käyttöoikeuksia sadoille tai tuhansille käyttäjille. Tällaista teosten käyttöä varten on Kopiosto. Se toimii linkkinä teosten käyttäjien ja oikeudenomistajien välillä ja huolehtii lupien myöntämisestä ja teosten käytön valvomisesta.

Mikä on Kopiosto-valtakirja?

Finnfoto apuraha.

Yhdistys ei halua asettaa apurahan saamiselle kuin muutamia raameja. Olemme avoimia kaikille uusille vaikutteille, toivomme näkevämme uusia raikkaita projekteja kaikilta valokuvauksen osa-alueilta. Erityisesti uudet tekniikat, esitystavat ja paikat kiinnostavat valokuvan ystäviä. Haluamme edistää valokuvaajien luovuutta ja tarjota sille mahdollisuuksia, siksi emme halua asettaa myönnettäville apurahoille juuri rajoituksia. Luovuus on tervetullutta, luovuus on voimaa.

Kohdeapurahat on tarkoitettu valokuvaajille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen ja niitä voivat hakea yksityishenkilöt tai heidän muodostamansa työryhmät.

Finnfoto ry:n hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen, jonka jälkeen apurahojen jaosta päättää hallitus. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto ry:n jäsenjärjestöistä.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin, työskentelyyn eikä matkustuskuluihin.

Apurahahakemus aika päättyy vuosittain 15.9 klo 16.00

Apurahat maksetaan joulukuun aikana. Vain apurahan saajille toimitetaan tieto sähköpostilla. Saajat julkaistaan yhdistyksen nettisivulla maksatuksen jälkeen.

Apurahan hakeminen

Finnfoto ry:n jakamien apurahojen sähköisessä muodossa oleva hakemuskaavake, sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:
www.aspicore-asp.net/finnfoto/

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selvitys apurahan käytöstä seuraavan vuoden loppuun mennessä apurahan myöntämisestä.

Selvitys tehdään apurahajärjestelmään kirjautumalla.

Projektiin käytetyt kuitit ja tositteet on skannattava PDF-muotoon ja liitettävä selvitykseen.

Apurahansaajan on ilmoitettava apurahan myöntäjälle, jos apurahan käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu tai aikatauluun tulee muutoksia. Käyttötarkoituksen tai aikataulun muuttuessa, siihen anotaan lupaa apurahojen myöntäjältä.

Jos käy ilmi, että apurahan myöntämiseen vaikuttavia tietoja on vääristelty, salattu tai apurahaa ei ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai apurahaselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, apurahan myöntäjällä on oikeus periä apuraha takaisin joko osittain tai kokonaisuudessaan.

Hallituksen ja apurahatoimikunnan jäsenet eivät voi hakea apurahaa.

Yhdistys joka hakee apurahaa, tulee olla y-tunnus. Ilman sitä ei voida myöntää apurahaa.

Hakemus jossa on useita henkilöitä, tulee merkitä hakemus -ryhmäapurahaksi -, sekä mainita muiden hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet.

Muistilista dokumenteista

  • tee hakemus netissä
  • postita Kopiosto-valtakirja: Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki