Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry:n myöntämät apurahat 2008

Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry jakoi 04.11.2008 apurahoja 65780 € edestä seuraaville valokuvaajille, työryhmille ja järjestöille:

Mustonen Timo Tapani 2000
Räsänen Tapani Olavi 2000
Heikkilä Tapio Kaleva 1000
Teräväinen Aila Hellevi 880
Eriksson Lars Magnus 2000
Lehtonen Jukka Tapani 2000
Koivisto Jussi Esko Hermanni 2000
Pirhonen Pekka 2000
Nisonen Jorma Jyrki Juhani 2000
Kataila Kalle Juhani 1000
Havia Katrin 2500
Karjalainen Sami Juhani 1000
Peltomäki Jari Ilmari 2000
Pöntinen Benjam 1800
Hakokorpi-Jumppanen Aune Maria 1000
Varesvuo Markus 2000
Mälkönen Esa Juhani 1600
Mikkilä Janne Matias 2000
Mielikuvitus ry 1000
Suomen Ammattivalokuvaajat ry 8000
Turun Kamerat ry 3000
Iisalmen kameraseura ry 2000
SKSL ry 5000
Suomen Mainosvalokuvaajat ry 8000
Kameraseura ry 1000
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry 4000
Suomen Ammattiluonnonvalokuvaajat ry 3000

Vuosittain jaettavat Finnfoto-apurahat, muodostuvat Kopiosto ry:n valokuvaajille myöntämistä kopiointikorvauksista.  Apurahoja jaetaan taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin.