Varoitus Sanoma Newsin uusista avustajasopimuksista

Suomen freelancer-journalistit ry27.4.2009

Sanoma News on alkanut lähettää freelancereille uusia avustajasopimuksia vaatien poikkeuksellisen laajoja oikeuksia poikkeuksellisen huonoilla ehdoilla ilman mitään lisäkorvausta. Sanoma Newsiin kuuluu Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Taloussanomat, Metro sekä useita alueellisia, paikallisia ja ilmaisjakelulehtiä.

Yhtiön vaateet ovat tylyjä:

  • Yksinoikeus kaikkiin nykyisiin ja tuleviin taloudellisiin oikeuksiin siirtyy Sanoma Newsille, myös ne ”joita ei vielä sopimuksen allekirjoitushetkellä voida yksilöidä”.
  • Ei mitään muuta sallittua tekijän omaa käyttöä kuin oikeus omiin näyttelyihin ja kokoomateoksiin, jotka eivät ”suoranaisesti” kilpaile Sanoma Newsin kanssa.
  • Kaikkien taloudellisten oikeuksien siirto koskee myös kirjoitukseen liittyviä valo- ja piirroskuvia. Sopimusta on vaadittu myös kuvittajilta.
  • Maksu suoritetaan 21 päivää julkaisupäivästä, ei kaupanteosta. Siis: jos työtä ei julkaista, ei maksua suoriteta, mutta tekijä ei saa tarjota aineistoa muualle.
  • Oikeudet ovat korvauksetta koko Sanoma-konsernin käytössä. Se toimii 20 maassa, julkaisee yli 300 lehteä ja siihen kuuluu myös tv-kanava, kaapelitelevisiokanavia, kirjankustantamoja, kuvatoimisto, radiokanavia sekä online- ja pelipalveluita.
  • Sanoma News ottaa edelleenluovutusoikeudet eli kaikki myynti- ja syndikointioikeudet myös oman konsernin ulkopuolelle ilman mitään korvausta tai rojaltia tekijälle.
  • Sanoma News ottaa aineiston vapaan muuntelu- ja muuttamisoikeuden. Muuntelu merkitsee työn muuttamista toiseen ilmaisumuotoon (esimerkiksi sarjakuva animaatioksi ja kännykkäkuviksi) ja muuttamisoikeus sisällön muuttamista.
  • ”Mahdollisista oikeuksia ym.” koskevista vahingonkorvauksista, oikeudenkäyntikuluista ja muista kustannuksista vastaa tekijä, joka ei tosin voi vaikuttaa tai edes tietää missä yhteydessä, milloin ja miten muutettuna hänen työtään käytetään.

Sanoma News haluaa kaikki oikeudet toukokuun alusta eli he aikovat pitää kiirettä. Lähetekirjeessä annetaan virheellisesti ymmärtää, että kuukausipalkkaisilta toimittajilta on yhtiössä jo hankittu vastaavat oikeudet. Tämä koskee kuitenkin esimerkiksi Helsingin Sanomissa vain viime vuosina palkattuja uusia toimittajia, joita ei ole töihin otettu ilman oikeuksien laajaa luovuttamista.

Edelleen lähetekirje esittää, että Sanoma Newsin sopimusehdotukset vastaavat ”alalla vallitsevaa tapaa”. Se ei ole totta. Vallitseva ja alan kauppatapasopimuksiin kirjattu tapa on, että luovutettujen oikeuksien laajuus vaikuttaa palkkioon. Freelancer elättää itsensä myymällä tekijänoikeuksiaan, ei luovuttamalla ne ilmaiseksi vahvimmalle yhtiölle. Jopa Sanoman omassa konsernissa sen eri osat noudattavat erilaista oikeuksien hankintapolitiikkaa niin kotimaisessa Sanoma Magazines Finlandissa kuin konsernin hollantilaisessakin yhtiössä.

Asiaan liittyy muitakin kuin taloudellisia puolia. Uhka sananvapaudelle on todellinen, mikäli Sanoma Newsin kaltainen Suomen oloissa suuri mediayritys omistaa ikuisella yksinoikeudella yhä merkittävämmän osan Suomessa julkaistusta journalismista, taidekritiikistä ja piirros- sekä valokuvasta. Näillä sopimuksilla vain yksi mediajätti – ei tekijä eikä kukaan muu – päättää miten, missä ja millä ehdoilla tätä työtä käytetään ja kuka sitä ei saa käyttää. Sanoma News ei tarvitse liiketoiminnassaan kaiken journalistisen työn yksinoikeutta, vaateen takana ovat mediapoliittiset syyt.

Yksinoikeusvaade vaarantaisi freelancereiden Kopiostolle antamat valtuudet ja voisi siirtää nämä oikeudet työnantajalle mikäli kaikkien oikeuksien luovutus toteutuu laajasti mediayhtiössä. Tämä uhkaisi Kopiosto-korvauksista tekijöille jaettuja apurahoja ja monia taidepalkintoja sekä jättäisi aineiston käytön ehdot pitkälti kustantajien päätettäväksi.

Sanoma-konsernin ilmeinen aikomus kierrättää samaa aineistoa joka mediassa johtaisi vääjäämättä median yksipuolistumiseen ja näkemysten kirjon kaventumiseen. Haastateltavien ja kuvattavien ihmisten oikeusturva kapenisi koska heidän sanomisiaan ja kuviaan voitaisiin nyt käyttää missä tahansa, minkälaisina tahansa ja koska tahansa.

Suomen Journalistiliitto on käynnistänyt moninaisia toimia sopimusten kohtuullistamiseksi. Se kerää kaikilta Sanoma Newsille työskenteleviltä freelancereilta henkilökohtaisia valtakirjoja edustaa tekijää neuvotteluissa Sanoma Newsin kanssa. Valtakirjoja on tullut jo paljon, mutta kuta kattavammin niitä annetaan, sitä paremmat neuvottelumahdollisuudet freelancereilla on.

Tämän valtakirjan voi täyttää verkossa. Siihen on linkki tässä uutisessa:http://www.freet.fi/uutiset/artikkeli/753/

Verkossa voi osallistua myös oikeuksien ryöstöä vastustavaan nettiadressiin: www.adressit.com/freentekijanoikeus

Uusimmat uutiset aiheesta päivitetään Suomen freelancer-journalistien verkkosivuille:http://www.freet.fi/

Monet eri tekijöitä edustavat järjestöt suosittelevat pidättäytymistä sopimuksen allekirjoittamisesta. Sen sijaan ne suosittavat valtakirjan antamista neuvotteluja varten hiljaisen vaikenemisen sijasta.

Tekijäjärjestöt tukevat Journalistiliiton toimia oikeudenmukaisten sopimusten laatimiseksi ja tiedottavat jäsenilleen neuvotteluprosessin sekä muiden toimenpiteiden etenemisestä. Sanoma Newsin kanssa käytävän neuvottelun tuloksen selvittyä jokaisella valtakirjan antaneella on yhä mahdollisuus harkita millaisen sopimuksen allekirjoittaa tai ei allekirjoita.