Luova työskentely ei onnistu ilman luovan työn tekijän oikeuksia – Mielenilmaus Sanomien vaatimaa tekijänoikeuksien pakkoluovutusta vastaan.

Suomen suurimman mediatalon, Sanoma konsernin Sanoma News on päättänyt heikentää olennaisesti ehtoja, joilla se hankkii freelancereilta tekstiä ja kuvia. Yhtiö ei suostu neuvottelemaan, vaan sanelee ehdot. Luovan työn tekijät kokoontuvat Flooran päivänä 13.5. klo 16 Sanomatalon eteen mielenilmaukseen kohtuuttomia sopimuksia vastaan ja luovan työn tekijöiden oikeuksien puolesta.

Sanoma News vaatii laajempia oikeuksia freelancerin työhön korvauksetta. Ne freelancerit, jotka eivät allekirjoita sopimusta, menettävät työmahdollisuutensa. Sopimus tarkoittaisi toteutuessaan, että aineistoja voidaan käyttää koko Sanoma konsernin laajuudessa – kaikissa eri medioissa ja koska tahansa ilman että jutun kirjoittanut tai kuvannut freelancer voi asiaan vaikuttaa. Sopimus mahdollistaa myös aineiston maailmanlaajuisen luovutuksen mille tahansa.

Sanomat ei sitoudu maksamaan juttujen ja kuvien laajemmasta käytöstä. Freelancer menettää oikeuden omien teostensa käyttämiseen, vaikka hänen ansionsa syntyy nimenomaan teosten käyttöoikeuksien myynnistä.

Jos suomalaisen kulttuurin tekemisen halutaan jatkuvan, tekijäpuolen oikeudet on turvattava ja myös tekijöillä on oltava mahdollisuus elää luovalla työllä. Nyt on määriteltävä tekijöille reilut pelisäännöt. Luovat yrittäjät ja freelancerit tulee ottaa neuvottelujen osapuoleksi.

Sanomien vaatimus on vaarallinen, koska jos se hyväksytään, seuraavat muut mediayritykset perässä. Tuloksena on tekijänoikeuksien polkeminen ja kymmenien tuhansien luovaa työtä tekevän suomalaisen toimeentulon vaarantuminen!

Sanomat vaatii oikeuden muuttaa kuvia ja tekstejä miten tahansa ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeudet takaavat freelancerille oikeuden määrätä missä ja miten hänen työtään käytetään. Jos Sanomien vaatimus menee läpi, haastateltava ei voi enää tietää missä yhteydessä tai julkaisussa juttu ja kuva ilmestyy. Jos jutusta tai kuvasta tulee vahingonkorvausvaatimus tai oikeusjuttu, vastuun kantaisi freelancer. Tekijänoikeudet antavat freelancerille mahdollisuuden puolustaa myös kuvattavan ja haastateltavan oikeuksia.

Tekijänoikeus, oikeus päättää teoksen kääntämisestä, säveltämisestä, muuttamisesta ja julkaisemisesta uusissa julkaisuissa on välttämätön osa luovan ihmisen työskentelyn edellytyksiä.

13.5. vietämme myös Flooran päivää, jolloin esitettiin ensimmäisen kerran Maamme-laulu. Jos J.L. Runeberg olisi joutunut kirjoittamaan Sanomien vaatiman freelancer-sopimuksen kaltaisen sopimuksen Borgå Tidning -lehden kustantajan kanssa, ei Runeberg myöhemmin olisi voinut julkaista runoaan Isänmaallinen albumi teoksessaan eikä runosta olisi voitu Runebergin suostumuksella tehdä laulua Paciuksen sävellykseen. Kansallislaulumme olisi jäänyt esittämättä 13.5.1848.

Osallistuvat tekijäjärjestötSuomen freelancer-journalistit rySuomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto rySuomen Ammattiluonnonvalokuvaajat rySuomen Kameraseurojen Liitto rySuomen Luonnonvalokuvaajat rySuomen mainosvalokuvaajat rySuomen Ammattivalokuvaajat ryValokuvauksen opiskelijat ryGrafia rySuomen arvostelijain liitto rySuomen Journalistiliitto rySarjakuvantekijät rySuomen kääntäjien ja tulkkien liitto ryKuvittajat ryKuvasto rySuomen Kirjailijaliitto rySuomen Lehtikuvaajat rySuomen tiedetoimittajain liitto ryFOT FreelancegraafikotSuomen tietokirjailijat ry

Sitaatti Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta 11.4.2009“Laadukas journalismi ja siihen pohjaava journalistinen sisältö on vastakin hyvän sanomalehden paras myyntivaltti. Sisällöllä on hintansa, eikä laatu ole lehdistössäkään ilmaista. Samaan aikaan kun lehdet nyt saneeraavat toimintojaan, on pidettävä huolta siitä, että kustantajayhtiöt eivät säästä itseltään tulevaisuutta. Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä, ja siihen on kustantajayhtiöissä hyvä varautua.”