SANOMA NEWS VAATII EDELLEEN KORVAUKSETTA KAIKKIA OIKEUKSIA
– TEKIJÄJÄRJESTÖT KÄYNNISTÄVÄT PROSESSIN MARKKINAOIKEUDESSA

Sanoma Newsin ja tekijöiden edustajan välinen neuvottelutapaaminen järjestyi Sanoma-mielenilmauksen jälkeisenä tiistaina 19.5.2009.

Neuvotteluista ei kuitenkaan ollut kyse, sillä heti tapaamisen alussa kävi ilmi, että Sanoma News on yksipuolisesti uusinut kritisoituja sopimusehtojaan ja lähettänyt ne freelancereille. Uudet ehdot pitäisi allekirjoittaa 15.6. mennessä.

Kuukausi sitten esitettyjä ja silloin voimakkaan myrskyn nostaneita ehtoja on muutettu kolmessa kohtaa.

Palkkioiden maksuaika on lyhennetty 14 päivään siitä, kun aineisto on hyväksytty julkaistavaksi. Mutta jos muuta ei ole sovittu, julkaisupäivää pidetään hyväksymispäivänä.

Toinen muutos koskee haastateltavia ja kuvattavia. Uusien kirjausten mukaan freelancerin tulee informoida etukäteen haastateltavaa tai kuvattavaa siitä, että aineistoa voidaan ehtojen mukaisesti käyttää Sanoma-konsernin laajuisesti sekä myös luovuttaa edelleen.

– Alan eettisten sääntöjen, journalistin ohjeiden mukaan haastateltavalla on oikeus ennakolta saada tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hyväksymällä Sanoma-ehdot freelancer ei pysty tätä eettistä velvoitettaan täyttämään, sanoo Journalistiliiton työehtoasiamies Petri Savolainen.

Tekijöitä erityisesti kuohuttanutta vastuupykälää ei ole muutettu. Sanoma Newsin uusienkin ehtojen mukaan freelancer vastaa kolmannen vaatimista korvauksista ja tähän liittyvistä oikeudenkäyntikuluista. Tekijöiden mielestä korvausvastuuta ei voida ulottaa sananvapauden käyttämiseen, vaan sananvapauslain 14 §:n mukaan julkaisija on vastuussa julkaisemastaan aineistosta.

Kolmantena valokuvaajien sopimusta on muutettu niin, että valokuvaajalle jäävät oikeudet rinnakkaisten kuvien käyttöön. Rinnakkaisilla kuvilla tarkoitetaan samalta työkeikalta olevia kuvia, joita Sanoma News ei ole ostanut.

Tekijöiden mielestä käyttöoikeuksien pitäisi riittää. Lisäksi alan kauppatavan mukaan laajemmat oikeudet pitää ottaa huomioon maksettavissa palkkioissa. Sanoma News kieltäytyy tässä toimimasta alan kauppatavan mukaan. Kaikkien taloudellisten oikeuksien ja edelleenluovutusoikeuden ohella Sanoma News vaatii esimerkiksi kuvien ja piirrosten muuttamisoikeutta.

– Mitään merkittävää muutosta Sanomat ei tehnyt freelancereiden sopimusehtoihin. Pääkysymys, tekijänoikeudet ja niiden korvaaminen, on edelleen ratkaisematta. Kaikki oikeudet, mukaan lukien freelancerien aineiston edelleenmyyntioikeus halutaan kustantajalle ilman lisäkorvausta. Erityisen outoa on Sanoma Newsin menettely lähettää uusitut sopimusehdot freelancereille juuri ennen yhdessä sovittua neuvottelutapaamista, summaa Petri Savolainen.

Tekijäjärjestöt käynnistävät prosessin markkinaoikeudessa

Kaikkiaan runsaat 550 Sanoma Newsiin työskentelevää freelancer-toimittajaa, -valokuvaajaa ja -graafikkoa on antanut valtakirjan neuvotteluiden käymiseksi. Viimeviikkoisen neuvottelutapaamisen jälkeen valtakirjan antaneita freelancereita on pyydetty kommentoimaan uusia ehtoja ja ottamaan kantaa, hylkääkö vai hyväksyykö ne. Tähän mennessä vain kaksi vastaajaa on ollut valmis hyväksymään muutetut ehdot.

Myös tänään kokoontuneet tekijäjärjestöjen edustajat ovat samoilla linjoilla. Sanoma Newsin uudistetutkin ehdot ovat kohtuuttomia freelancereiden kannalta eikä freelancereita voida suosittaa näiden ehtojen hyväksymiseen.

Tekijäjärjestöt vaativat Sanoma Newsiä vetämään pois tarjotut uudet ehdot ja käymään aitoihin neuvotteluihin tekijöiden edustajan kanssa.

Järjestöt päättivät käynnistää prosessin markkinaoikeudessa. Se arvioi elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen kohtuullisuutta.

Markkinaoikeus voi päätöksellään kieltää sopimattoman menettelyn jatkamisen ja kiellon noudattamisen tehosteeksi asettaa uhkasakon.