Finnfoton nettisivulta nyt myös englanninkielinen luvattomasti verkkosivuilla käytetyn valokuva-aineiston poistopyynnön kirjemalli.

Yksi valokuvaajan suuri ongelma ovat etenkin internetissä luvatta käytössä olevat valokuvat sekä niiden luvaton muokkaus. Valokuvaajan omilta kotisivuilta tai sosiaalisen median kautta luvatta kopioituja valokuvia ja -materiaalia käytetään luvatta niin koti- kuin ulkomaalaisilla verkkosivuilla.

Koska valtaosa internetissä olevista sivustoista on englanninkielisiä, on Finnfoto nyt julkaissut englanninkielisen luvattomasti verkkokäytössä käytössä olevan valokuvamateriaalin poistopyynnön kirjemallin. Tämä löytyy Finnfoton nettisivuilta osoitteessa: www.finnnfoto/tyokalut

Finnfoto on jo aikaisemmin julkaissut nettisivuillaan (www.finnfoto.fi) suomenkieliset, luvattomasti käytössä olevan valokuvamateriaalin poistopyynnön kirjemallit.