Suomen Valokuvausalan Järjestöjen Keskusliiton, Finnfoto, 2013-apurahojen hakuaika päättyy 15.09.2013 klo 24.00

 

Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Kuluvan vuoden apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.09.2013 klo. 24.00.

 

Apurahojen hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.aspicore-asp.net/finnfoto/

 

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.

Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoton vuosittain jakamat apurahat muodostuvat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista.

Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.

 

Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija(t) on luovuttanut Kopiosto-valvontavaltakirjan Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitolle (Finnfoto).

Kopiosto-valvontavaltakirjan tulostettava versio ja -ohjeet sekä henkilötietolomake Kopiosto-valvontavaltakirjaa varten löytyvät PDF-muodossa Finnfoton nettisivuilta osoitteessa:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/

 

Valvontavaltakirja ja henkilötietolomake toimitetaan Kopiosto ry:lle.

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät myös Finnfoton nettisivuilta: www.finnfoto.fi

 

Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoton hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto:n jäsenjärjestöistä.

Apurahojen lopullisesta jaosta päättää Finnfoton hallitus ja apurahojen maksatus on joulukuussa 2013.