Tekijäfoorumin lausuma eduskunnan sivistysvaliokunnalle 

Kulttuurialoilla on paljon toimivaa sopimuskäytäntöä. Alalla on kuitenkin paljon luovan työn tekijöitä, joiden neuvotteluasema on selvästi heikompi taloudellisesti vahvempaan neuvottelukumppaniin nähden. Vaikka tekijänoikeuslaki on jo sellaisenaan heikomman osapuolen suojaksi säädetty laki, käytännön sopimustoiminnassa on paljon osapuolten neuvotteluasemaan liittyviä eroja.

Tekijöiden heikko neuvotteluasema ja siitä johtuvat kohtuuttomat sopimusehdot ovat herättäneet keskustelua jo vuosia. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kohtuuttomiin sopimusehtoihin puuttumisen jälkikäteen oikeudenkäynnissä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että yksittäinen tekijä tai taiteilija haastaa oman sopimuskumppaninsa oikeuteen. Tästä syystä aiheesta on olemassa vain muutama yksittäinen oikeustapaus. Yksikään jutuista ei ole edennyt korkeimman oikeuden ennakkotapaukseksi asti. Alalla on jo pitkään koettu, että tilanteen muuttaminen edellyttää tekijänoikeuslain muutosta. Myös Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteessa vaadittiin kohtuullisen korvauksen pykälää tekijänoikeuslakiin.

Nykyinen hallitus kirjasi hallitusohjelmaan, että tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Kirjaus otettiin tekijäjärjestöissä ilolla vastaan.

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi on nyt kuitenkin huolissaan niistä muutoksista, joita hallituksen esitykseen tekijänoikeuslain muuttamisesta on tehty lain valmisteluprosessin aikana. Tekijäfoorumin mielestä esitys ei annetussa muodossa paranna tekijöiden asemaa nykyiseen verrattuna.

https://journalistiliitto-fi.directo.fi/@Bin/30304439/tekijäfoorumin%20lausuma%20sivistysvaliokunnalle.pdf