Tekijänoikeuskysymykset ovat digitaalisen kehityksen myötä muuttuneet yhä hankalammiksi. Internetissä olevat, jopa selkeällä vesileimalla varustetut valokuvat, ovat edelleen monen media-alan ammattilaisenkin mielestä ns. vapaata riistaa. Valokuvia kopioidaan, manipuloidaan ja julkaistaan sumeilematta eri yhteyksissä – usein myös sellaisissa yhteyksissä, joihin valokuvan tekijänoikeudet omaava henkilö ei ole niitä alkuunkaan tarkoittanut.

Finnfoto on jo vuosia jakanut aktiivisesti tietoa eri tahoille valokuvaajien tekijänoikeuksista, ja siitä mitä ne käytännössä tarkoittavat. Tiedottamisen myötä ns. suuren yleisön tietämys ja ymmärrys valokuvaajien tekijänoikeuksien merkityksestä on kohentunut. Silti Finnfoto saa jatkuvasti tietoja tekijänoikeuksien alaisten valokuvien laittomasta käytöstä eri yhteyksissä. Siksi Finnfoto on nyt solminut yhteistyösopimuksen Asianajotoimisto Applexin kanssa tekijänoikeuksien loukkaamista koskevien korvausvaatimusten esittämiseksi.

Käytännössä prosessi etenee seuraavasti:

Osoitteessa www.applex.fi/valokuva on linkki, jonka kautta Finnfoton jäsenjärjestön jäsen voi jättää toimeksiannon Applexille tekijänoikeuden loukkaamista koskevan korvausvaatimuksen esittämiseksi. Lomakkeessa on huomioitu myös eri vaihtoehdot korvaustason vaatimiselle.

Kun lomake (linkki) on täytetty vaadituilta osin ja lähetetty, saa lähettäjä tiedon viestin/lomakkeen vastaanotosta (liite 1). Lähetetystä lomakkeesta kertyy liitteen 2 tyyppiset tiedot Applexin käyttöön.

Tiedot saatuaan Applex lähettää tietojen lähettäjälle viestin, jossa se ilmoittaa saaneensa tekijänoikeusloukkausta koskevan ilmoituksen ja siihen liittyvän materiaalin sekä vahvistaa toimeksiannon.

Toimeksiannon saatuaan Applex esittää tekijänoikeuslain nojalla tekijänoikeuden loukkaamista koskevan korvausvaatimuksen tekijänoikeuden loukkaajalle. Vaatimuksella loukkaajaa vaaditaan suorittamaan korvaus tekijänoikeusloukkauksesta. Korvauksen määrä perustuu hintaan, jonka valokuvaaja olisi tyypillisesti veloittanut valokuvan luvallisesta käytöstä. Samalla vaaditaan lisäksi korvattavaksi asian johdosta aiheutuvat asianajokulut. Korvaukset pyydetään suorittamaan Applexin asiakasvaratilille.

Mikäli loukkaaja maksaa vaaditun korvauksen tekijänoikeusloukkauksesta ja asianajokuluista, tilittää Applex korvauksen edelleen Finnfoton jäsenjärjestön jäsenelle.

Mikäli loukkaaja maksaa esitetyn korvausvaatimuksen vain osaksi, on Applex oikeutettu perimään palkkio-osuutensa loukkaajan Applexille tilittämistä varoista. Palkkio-osuuden perimisen jälkeen Applex tilittää jäljelle jäävän osuuden jäsenelle. Applexin kuluja koskeva lasku erääntyy aina maksettavaksi, kun loukkaaja tekee minkä tahansa suorituksen Applexin asiakasvaratilille.

Jos loukkaaja kieltäytyy maksamasta loukkauksen johdosta vaadittuja korvauksia, ei Applexin kuluja koskeva lasku eräänny jäsenen maksettavaksi. Tässä tapauksessa palvelu on siis Finnfoton jäsenjärjestön jäsenelle maksuton.

Mikäli loukkaaja ei maksa loukkauksen johdosta vaadittuja korvauksia, Applex ja jäsen voivat sopia keskenään, lähdetäänkö asiaa viemään eteenpäin oikeusteitse. Sovitut jatkotoimet veloitetaan suoraan jäseneltä.