Finnfoto on nyt virallisesti
Finnfoto, Suomen Valokuvajärjestöt ry, Finnfoto – Finlands Fotoorganisationer rf.
Finnfoton nimenmuutos on osa Finnfoton uutta, toimintaa virtaviivaistavaa, laajentavaa ja imagoa keventävää toimintastrategiaa.
Uuden toimintastrategian myötä Finnfoton toiminta sovitetaan muun muassa vastaamaan paremmin valokuva-alaa monipuolisesti edustavien jäsenjärjestöjen jatkuvasti kasvaneen jäsenmäärän vaatimuksia. Toimintaa yhtenäistetään esimerkiksi tekijänoikeuksia koskevan neuvonnan ja vastaavien Finnfoton tehtävien osalta.
Toinen Finnfoton uuden toimintastrategian kohde on kehittää ja tarjota jäsenjärjestöjen lähes 10 000 jäsenelle tulevaisuudessa uudenlaisia palveluja ja etuuksia eri alojen yhteistyöyrityksiltä. Näin Finnfoto voi tarjota entistä parempaa ja tasapuolista vastinetta valokuva-alan ammattilaisista ja valokuvauksen harrastajista koostuvalle jäsenistölle.
Uusi toimintastrategia tehostaa myös Finnfoton nykyistä roolia valokuva-alan monipuolisena puolestapuhujana, valokuvaajan tekijänoikeuksien puolustajana ja apurahojen jakajana eri alojen valokuvaajille ja erilaisiin hankkeisiin.