Kaatuneiden Muistosäätiö ja Suomen Kameraseurojen Liitto ry (SKsL) ovat sopineet, että SKsL:n jäsenseurat kuvaavat syksyyn -17 mennessä kaikki Suomen n. 690 sankarihautausmaata. Seurat dokumentoivat niiden yleisilmeen ja sen, mikä kullekin sankarihautausmaalle on leimaa antavaa.

Suomen Aseveljien Liiton 1944 perustama Kaatuneiden Muistosäätiö pyrkii edistämään sankarivainajien muiston vaalimista ja sen siirtoa seuraaville sukupolville. Säätiö on rahoittanut Kansallisarkiston ylläpitämää kaatuneiden tietokantaa (www.arkisto.fi/menehtyneet), jonka sivuilla vieraili viime vuonna 109 742 kiinnostunutta.
Suomen Kameraseurojen Liitto ry on valokuvauksen harrastajien valtakunnallinen keskusliitto, johon kuuluu 100 kameraseuraa ja yli 6000 jäsentä eri puolella Suomea.

Hyvin hoidetut sankarihautausmaat ovat koko maailmassa ainutlaatuisia ja merkittävä osa kansallista muistiamme. Kaatuneiden viimeisten leposijojen kuvilla täydennetään Kansallisarkiston tietokantaa. Näin pyritään herättämään kiinnostus käydä itse sankarihaudallakin.