Finnfoto, 2016-apurahojen hakuaika päättyy 15.09.2016 klo 24.00

Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Apurahojen hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.aspicore-asp.net/finnfoto/

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä kun hakija käy ensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen.
Finnfoton vuosittain jakamat apurahat muodostuvat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista.

Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.

Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija(t) on luovuttanut Kopiosto-valvontavaltakirjan Finnfotolle Kopiosto-valvontavaltakirjan tulostettava versio ja -ohjeet sekä henkilötietolomake Kopiosto-valvontavaltakirjaa varten löytyvät PDF-muodossa Finnfoton nettisivuilta osoitteessa:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/

Valvontavaltakirja ja henkilötietolomake toimitetaan Kopiosto ry:lle.

Hietaniemenkatu 2
00100 Helsinki

Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät myös
Finnfoton nettisivuilta: http://finnfoto.fi/apuraha/