Lisätietoja uudistetusta FOTOFINLANDIAsta

Osallistumisoikeus
Kilpailu on kaikille valokuvaajille avoin. Kuvauspaikka ja -aika ovat vapaat.

Palkinnot
Kilpailun kokonaisvoittaja sekä yksittäisten kilpailusarjojen kolme parasta palkitaan rahapalkinnoilla, tarkemmat summat vahvistetaan myöhemmin. Palkinnot on verovapaita, ja ne rahoitetaan Kopioston valokopiointikorvauksista kerätyin varoin. Kilpailusarjojen muut finalistit (eli sijat 4-10) palkitaan kunniakirjoilla.

Kilpailun kategoriat
Uudistunut Fotofinlandia koostuu seitsemästä kategoriasta: commercial, fine art, illustrative / digital art, nature, portrait, reportage sekä wedding.

Commercial: Kuvat voivat olla tehtyjä yritykselle tai mainostoimistolle esittelemään tuotetta, brandiä tai yritystä, tai ne voivat olla mainos-, muoti-, meikki-, kampaus-, ruoka-, arkkitehtuuri- tai yrityskuvia. Rajoituksia käsittelylle ei ole.

Fine art: Tämän sarjan kuvat ovat irrallaan kaikissa muissa sarjoissa esitetyistä rajoitteista/kohteista. Sarjan kuvien tulee välittää katsojalle voimakas tunne irrallisena mistään selkeästä tilanteesta tai tapahtumasta. Rajoituksia käsittelylle ei ole.

Illustrative / digital art: Tässä sarjassa kilpaillaan kuvilla, jotka kertovat kertomuksen ilman pakollista tarvetta korostaa henkilön (-löiden) persoonallisia piirteita (kuten portrait-sarjassa) tai esittää joku brändi, esine tai yritys joko totuudenmukaisessa tai kaunistellussa konteksissa (kuten advertise-sarjassa). Sarjan kuvien käsittelylle ei ole rajoitteita.

Nature: Tässä sarjassa tulee kuvien olla maisema-, luonnonkasvi tai villieläinkuvia, jotka on kuvattu oikeassa ja totuudenmukaisessa ympäristössä. Sarjassa kilpaillaan yksittäisillä kuvilla (ei siis kuvamanipuloinnilla tai kollaaseilla), joiden käsittelyssä ollaan säädetty vain valöörejä, kontrasteja, sävyjä, rajauksia ja muita tämän kaltaisia asioita. Jyry pidättää oikeuden tarkistaa pyydettäessä alkuperäinen RAW/JPG kuva asian varmistamiseksi.

Portrait: Tämän sarjan kuvien tulee esittää malli (-t) persoonallisuutta korostaen ja kuvaajan omat sosiaaliset, taiteelliset ja tekniset taidot osoittaen. Rajoituksia käsittelylle ei ole, kunhan kaikki ratkaisut osoittavat korostetusti edellisen lauseen vaatimukset esiin.

Reportage: Tämän sarjan kuvien tulee kertoa totuuden mukainen kertomus julkisesta tilaisuudesta, yksityisestä tapahtumasta, urheilusuorituksesta, ihmisen reagoimisesta johonkin tapahtumaan/tilanteeseen tai ihmisen mielenkiinnon kohteesta. Sarjassa kilpaillaan yksittäisillä kuvilla (ei siis kuvamanipuloinnilla tai kollaaseilla), joiden käsittelyssä ollaan säädetty vain valöörejä, kontrasteja, sävyjä, rajauksia ja muita tämän kaltaisia asioita. Jyry pidättää oikeuden tarkistaa pyydettäessä alkuperäinen RAW/JPG kuva asian varmistamiseksi.

Wedding: Sarjan kuvien tulee olla kuvattu aidoissa/todellisissa häissä. Kuvissa voidaan joko keskittyä lokaatiossa tai studiossa kuvattuun hääpariin (tai toiseen heistä) tai vaihtoehtoisesti taltioida hääinstituutiota, hääparia, häävieraita ja häiden tunnelmaa dokumentaarisesti, kuitenkin niin, että “ratkaiseva hetki” on onnistuttu tuomaan esille kuvaajan taitojen ansiosta persoonallisesti. Sarjassa kilpaillaan yksittäisillä kuvilla (ei siis kuvamanipuloinnilla tai kollaaseilla). Jyry pidättää oikeuden tarkistaa pyydettäessä alkuperäinen RAW/JPG kuva asian varmistamiseksi.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailija voi lähettää jokaiseen haluamaansa kategoriaan kuvia, maksimissaan 5 kuvaa per kategoria. Vaihtoehtojen ääripäät ovat kilpailuun osallistuminen yhdellä kuvalla, 35 kuvalla tai mitä tahansa siltä väliltä. Kilpailutyöt ladataan digitaalisina tiedostoina,​ m​yös diat ja vedokset toimitetaan vain digitoituina. Osallistuja vastaa kilpailutiedostojen teknisestä toimivuudesta.  Kuvat ladataan jpeg­-muodossa, kuvan pitkän sivun pikselimäärä 4000 pikseliä ja kokonaiskoko maksimissaan 8MB. Samasta kuva-aiheesta voi lähettää vain yhden kuvan, kuitenkin niin, että mikäli kuvankäsittelyssä kuva muuttuu huomattavasti, voi niitä olla myös kaksi. Kilpailukuvien tulee olla anonyymejä, eivät saa siis sisältää signeerauksia/logoja. Kilpailukuvat eivät myöskään saa olla aiemmissa kilpailuissa palkittuja.

Kuvaajan vastuu
Kuvien tulee olla osallistujan itsensä ottamia valokuvia. Kuvaajalla on oltava kuviin ja niiden julkaisemiseen täydet oikeudet. Jos kilpailuun osallistuva teos on koostettu useammasta valokuvasta, on kuvaajalla oltava oikeudet myös kaikkiin osakuviin. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.

Osallistumismaksut
Osallistumismaksu suoritetaan verkkomaksuna kuvien lataamisen yhteydessä.  Osallistumismaksujen suuruudet vahvistetaan myöhemmin.
Latausaika ja ­osoite
Kilpaulukuvien latausaika tulee olemaan loppuvuodesta 2017, tarkka ajankohta julkaistaan myöhemmin: http://kilpailu.fotofinlandia.fi

Kilpailun finalistien ja voittajan valinta
Kilpailukuvat arvioi kansainvälinen tuomaristo, johon kuuluu 7 jäsentä.  Tuomaristo arvioi kuvien visuaalista vaikuttavuutta, teknistä osaamista, sommittelua sekä omaperäisyyttä ja luovuutta.

Kaikki kuvat arvioidaan yksitellen. Pisteiden keskinäiset suhteet määrittelevät kuvaajan sijoittumisen kussakin kategoriassa. Kategorian korkeimmat pisteet saanut kuvaaja on siis kyseisen kategorian voittaja, toiseksi korkeimmat pisteet saanut sijoittuu toiselle sijalle jne.

Kilpailun kokonaisvoittajan, Fotofinlandia -voittajan valitsee tuomaristo kategoriavoittajien joukosta. Fotofinlandian voittaakseen ei siis välttämättä tarvitse osallistua kuin yhteen kilpailusarjaan. Tuomariston päätös on lopullinen.

Fotofinlandia näyttely
Kilpailussa palkintosijoille yltäneistä kuvista koostetaan kiertävä näyttely. Kilpailun järjestäjä huolehtii näyttelykuvien vedostuksesta.

Tulosten julkistaminen
Kilpailun tulokset julkistetaan Fotofinlandia-Gaalassa keväällä 2018  (tarkka aika ja paikka päätetään myöhemmin)

Järjestäjän vastuu
Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.

Järjestäjän oikeudet kuvien käyttöön
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten.
Järjestäjällä ja tiedotusvälineillä on oikeus julkaista finalistien kuvat ilman erillistä korvausta lehdissä ja internet­sivuilla kilpailun tulosten ja Fotofinlandia-näyttelyn esittelyn yhteydessä. Kilpailukuvien muusta käytöstä sovitaan niiden tekijän kanssa.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää palkitsematta jääneitä töitä sähköisessä muodossa ilman erillistä korvausta Fotofinlandia-näyttelyn yhteydessä.
Järjestäjällä on oikeus käyttää Fotofinlandia-näyttelykokonaisuuteen kuuluvia töitä ilman eri korvausta myös myöhemmin mahdollisesti järjestettävissä Fotofinlandia-näyttelyissä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin.