Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestö t ry:n puheenjohtaja Kari Toloselle järjestöneuvoksen arvonimen.

Kari Tolonen on toiminut valokuvajärjestöjen vastuullisissa tehtävissä vuodesta 1977 alkaen eli 40 vuotta. Hän on toiminut puheenjohtajan vastuullisessa tehtävässä kolmessa keskeisessä valok uvausalan järjestössä : Suomen Fotokauppiaitten Liitto ry :ssä ( nyk . S uom en Fotokaupan Liitto ry ) , Suomen Kameraseurojen Liitto ry :ssä sekä Finnfoto ry :s sä , jonka puheenjohta jana hän toimii tällä hetkellä .

Hänen aikanaan valokuvausala on kokenut varsin suuria muutoksia ja Kari Tolonen on menestyksell isesti luotsannut näitä yhdistyksiä kohtaamaan toimintakentässä tapahtuneet muutokset.

Kari Tolonen on toiminut aktiivisesti myös valtion taidehallinnon piirissä mm. Valtion v alokuvataidetoimikunnan ja Taiteen keskustoimikunnan l astenkulttuurijaoston jäsenenä yhteensä 14 vuoden ajan.

Valokuvausjärjestöjen lisäksi Kari Tolonen on toiminut myös aktiivisesti

yrittäjäjärjestö i ssä, paikallisyhdistyksen (Lempäälän Yrittäjät ry) hallituksessa 18 vuotta, joista puheenjohtajana 11 vuotta ja aluejärjestössä ( Pirkanmaan Yrittäjät ry) varapuheenjohtajana 6 vuotta . Lisäksi hän on toiminut Pirkanmaan Yrittäjä – lehden avustajana 11 vuotta.

Kari Tolonen toimii aktiivisesti kotikuntansa kuntapolitiikassa ja yhdistystoiminnassa . H än on toiminut mm. Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n puhe enjohtaja 16 vuotta ja Kameraseura Mielikuvitus ry:n puheenjohtajana yli 20 vuotta.

Näyttelykuvaajan ansioista hänelle on myönnetty Suomen Kameraseurojen liiton korkein Eminenssikuvaajan arvonimi 2013 ja kansainvälisen valokuvausjärjestö FIAP:n AFIAP – arvo vuonna 2012.