Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa. Kuluvan vuoden apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.09.2018 klo 24.00.

Apurahojen hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.aspicore-asp.net/finnfoto/

Sivustolle pääsy edellyttää rekisteröitymistä, kun hakija käyensimmäisen kerran nettisivulla. Rekisteröintitiedot tallennetaan, joten hakijan ei tarvitse vastaisuudessa rekisteröityä uudelleen. Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry:n vuosittain jakamat apurahat muodostuvat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista. Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.

Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija(t) on luovuttanut Kopiostovalvontavaltakirjan Finnfoto ry:lle. Kopiosto-valvontavaltakirjan tulostettava versio ja -ohjeet sekä henkilötietolomake Kopiostovalvontavaltakirjaa varten löytyvät PDF-muodossa Finnfoton nettisivuilta osoitteessa:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/

Valvontavaltakirja ja henkilötietolomake toimitetaan Kopiosto ry:lle. Finnfoto-apurahojen hakuohjeet löytyvät myös Finnfoton nettisivuilta:

Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry:n hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto:n jäsenjärjestöistä. Apurahojen lopullisesta jaosta päättää Finnfoton hallitus ja apurahojen maksatus on joulukuussa 2018.