Apurahoja voi hakea monenlaisiin kohteisiin: näyttely- ja julkistamiskustannuksiin, kouluttautumiseen, oman tai muiden ammattitaidon kehittämiseen (esim. verkkokoulutusten tuottamiseen), alan tutkimustyöhön, laadukkaiden valokuvateosten painatuskustannuksiin, opintomatkoihin ja taiteelliseen työskentelyyn. Apurahoja myönnetään sekä hankkeiden kuluihin että työskentelyyn.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo meneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin, eikä myöskään laitehankintoihin tai työmatkoihin.
Apurahan hakeminen ja saaminen ei edellytä Finnfoto jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.
Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.


Aiheesta lisää https://finnfoto.apurahat.net