Fotofinlandia 2020 -kilpailusta on viime viikkoina käyty vilkasta keskustelua. Omalta osaltamme haluamme tässä selventää muutamiin puheenvuoroihin liittyneitä epätarkkuuksia koskien kilpailun nykyrakennetta, tuomarointia, osallistumissääntöjä ja rahoitusta.

Fotofinlandia-palkinto on yksi Suomen pitkäikäisimmistä ja tunnetuimmista valokuvapalkinnoista, ja se on muuttunut monin eri tavoin historiansa aikana. Edellisen kerran päädyimme tekemään muutoksia kilpailuun, kun vuoteen 2016 mennessä kilpailun osanottajamäärät olivat laskeneet merkittävästi usean vuoden ajan. Monet valokuvaajat pitivät hankalana esimerkiksi kuvakokonaisuutta, joka oli kilpailuun osallistumisen edellytys.

Kilpailun järjestäjinä olimme hyvin vaikeassa tilanteessa, jossa yksi vaihtoehdoista oli jopa kilpailun lopettaminen. Vaihtoehto sai käymissämme keskusteluissa melkoisen palautevyöryn sitä vastaan. Niinpä päätimme kysyä valokuvaajilta, miten kilpailua voisi uudistaa ja mahdollistaa entistä useamman valokuvaajan osallistumisen.

Suoraan kentältä saamamme palautteen perusteella Fotofinlandia rakentui nykyiseen muotoonsa: kilpailuksi, jossa jaetaan pääpalkinto ja jossa on seitsemän eri muuta palkintokategoriaa. Isoina alueina nämä kattavat eri kuvausalojen kirjon samalla kun kilpailu päätettiin pitää avoimena kaikille – niin ammattilaisille kuin harrastajille. Muutoksen tuloksena kilpailu innostaa aikaisempaa paljon laajempaa joukkoa eri alojen kuvaajia.

Samalla, kun muutimme kilpailun rakennetta, mietimme myös tarkkaan tuomaristoa ja tuomaroinnin perusteita. Halusimme valita Fotofinlandian tuomaristoihin henkilöitä, joilla on jo vankka kokemus tuomaroinnista ja jotka pystyvät arvioimaan kaikkia kuvaan liittyviä osa-alueita riippumatta omasta ”kuvauslajistaan”.

On myös hyvä muistaa, että tuomarit arvioivat kaikki kilpailuun lähetyt kuvat anonyymeinä eli kuvaajien tiedot eivät ole heidän tiedossaan missään vaiheessa arviointia. Säännöissämme ei rajata lähetettyjen kuvien määrää per kuvaaja, jolloin sama kuvaaja voi osallistua usealla kuvalla yhteen tai useampaan kategoriaan.

Palkinnot rahoitetaan kilpailuista saaduilla osanottajamaksuilla ja Kopioston Finnfotolle tilittämistä kopiontikorvauksista. Joissakin nyt käydyissä keskusteluissa on ollut epäselvää se, että monet luovan alan palkinnoista ja huomionosoituksista rahoitetaan Kopiosto-korvauksista.

On hienoa, että eri luovien alojen palkinnoista, kuten esimerkiksi Fotofinlandiasta, käydään keskustelua ja esille nousevat erilaiset näkökannat – ne auttavat meitä kehittämään toimintaamme. Finnfoto ry:n sen 50-vuotisen olemassaolon aikana on ollut tehtävänä toimia koko valokuva-alan parhaaksi, ja se tehtävä jatkuu. Fotofinlandian järjestäjänä otamme mielellämme vastaan rakentavia ehdotuksia ja ideoita. Palautetta meille voi laittaa esimerkiksi osoitteeseen fotofinlandia@finnfoto.fi.

Kari Tolonen, hallituksen puheenjohtaja, Finnfoto ry

Mikko Säteri, toiminnanjohtaja, Finnfoto ry