Vuoden 2020 esitäytetyllä veroilmoituksella yksityisten tahojen myöntämät apurahat on merkitty veronalaiseksi tuloksi, vaikka ne jäisivätkin 23 376,45 euronrajan alapuolelle. Ne eivät silti ole verotettavaa tuloa, elleivät ne ylitä yllä mainittua eurorajaa, eikä niistä tarvitse tällöin maksaa veroa. Jos tiedot ovat muuten oikein, sinun ei tarvitse korjata apurahan tietoja.

Jos sinulla on verotettavaa apurahaa, esitäytetyssä veroilmoituksessa on teksti ”Apurahan verotettava osuus yhteensä” sekä verotettava euromäärä. Silloin sinulta kysytään myös apurahaan kohdistuvia menoja.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/