Asko Mäkelän pitkä ura hakee vertaistaan Suomessa. Koulutukseltaan hän on Filosofian lisensiaatti taidehistoriasta. Hänen vaikutuksensa näkyy laajasti koko kuvataiteen kentässä, erityisesti valokuva- ja videotaiteessa. Nykyään hän vaikuttaa Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtajana ja Suomen taideyhdistyksen varapuheenjohtajana.

Mäkelä toimi Valokuvataiteen Museon johtajana vuosina 1996 – 2009. Hänen aikanaan museon toiminta uudistettiin perusteellisesti. Myös valokuvataiteen tutkimus saatiin aivan uudelle tasolle.

– Mediamaailman liittyminen osaksi kulttuuria muutti myös taidetta. Tätä ilmiötä pystyin esittelemään Nykytaiteen museossa. Valokuvauksen kaikki puolet saatoin tuoda esiin Valokuvataiteen museossa. Muutin sinne töihin, koska otaksuin, että valokuvasta tulee aikamme ilmiö. Seuraavaksi arkipäiväistynee jo 1990-luvulla ajankohtaiseksi noussut virtuaalimaailma. Siinä esitystekniikka on edelleen haasteena, vaikka alan teoria ja aiheet ovat olleet olemassa jo pitkään. Eikä valokuva mihinkään katoa.

Mäkelä on mm. perustanut Vanhan Gallerian, toiminut Lapin yliopistossa mediakasvatuksen apulaisprofessorina ja ollut perustamassa Kiasmaa.

– Nuorten valokuvaajien ja videotaiteilijoiden teoksille ei 1980-luvun alussa ollut paikkaa. Niitä kun ei arvostettu taiteena. Se oli iso syy, miksi perustin Vanhan gallerian aikansa avantgarde-taiteelle. Valokuvataiteessa kiinnosti jo tuolloin se, että siinä hyödynnetään ilmaisukeinona kaikkia valokuvan alueita henkilökuvauksesta tieteelliseen valokuvaukseen. Vuosien mittaan valokuva taiteena on muuttunut yhä enemmän osaksi kuvataidetta. Arvostan suuresti Finnfoto-palkintoa, koska Finnfoto edustaa koko valokuvauksen kirjoa.

Tuottajana hän on järjestänyt lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä taiteidenvälisiä tapahtumia. Nyt eläkeläisenä Mäkelä toimii arvostelijana ja tutkijana.

Myös uudet sukupolvet ovat saaneet osansa Mäkelän valtavasta osaamisesta, tiedoista ja näkemyksistä. Hän on ollut aktiivinen luennoitsija niin kotimaassa kuin maailmalla. Lisäksi hän on mentoroinut eri puolilla Suomea nuoria valokuvaajia löytämään parhaan osaamisensa ja ohjannut heidän lopputöitään.

– Opettaminen sopii puheliaalle ihmiselle. Olen pyrkinyt puolustamaan niitä ilmiöitä, joihin uskon. Aluksi monet ovat pitäneet niitä aivan hömppänä, kuten mediataidetta tai valokuvaa taiteena. Tuskin pitävät enää.

 

Kuva: Mikko Säteri