Kysely on avoinna kaksi viikkoa 30.11.2021 asti. Aikaa vastaamiseen menee noin 10–15 minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/FeFskCFusKhMyQFG6.

Finnfoto toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä väitöskirjatutkija ja valokuvaajamestari Susanna “Suski” Mikanderin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on muun muassa selvittää valokuvausalalla Suomessa toimivien työoloja, osaamista ja hinnoittelua. Lisäksi koronapandemian vaikutuksia valokuvaajien työhön tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa maanlaajuisesti.

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään ongelmia, joita valokuvaajat kohtaavat arjessaan. Vastausten ja toiveiden perusteella kehitetään valokuvaajien työskentelyolosuhteita alalla. Lisäksi samalla kartoitetaan tarpeita jatkotutkimuksia varten.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista muodostettava tutkimusaineisto ei sisällä henkilötietoja ja tulokset esitetään suurina tilastollisina ryhminä siten, että yksittäisen henkilön vastauksia on mahdotonta erottaa.

Lisäksi kyselylomakkeen lopussa pyydetään tutkimukseen osallistuvilta suostumusta jatkotutkimukseen. Esimerkiksi haastattelujen avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kuvausalalla työskentelevien tilanteesta ja kokemuksista.

Lisätietoa:

Valokuvaajamestari Susanna “Suski” Mikander on päätoimisesti kuvausalalla toimiva yrittäjä, joka toimii myös Helsingin yliopistolla väitöskirjatutkijana. Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit olla yhteydessä: suski.mikander(a)gmail.com.