Finnfoto edustaa koko valokuvausalaa ja sen valokuvaajille myöntämät apurahat ovat kaikille kuvaajille – sekä ammattilaisille että harrastajille – avoimesti haettavissa. Apurahatoimikunta koostuu hallituksen asettamasta toimikunnasta, joka koostuu useasta arvioitsijasta jotka omaavat vahvan tuntemuksen valokuvaukseen.

Apurahahaku päättyy perjantaina 29.04. klo. 16.00

Finnfoto apurahahakemukset toimitetaan ja käsitellään vain sähköisessä muodossa.
Apurahojen hakemuskaavake sekä hakemuksen täyttö- ja muut ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://finnfoto.apurahat.net