Palkinnolla Finnfoto haluaa erityisesti nostaa esille Mankin kehittämän Kuvatilaus.fi-verkkokauppa-alustan innovatiivisuuden ja tavan, miten se edistää ja helpottaa valokuvaajien liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä kuvaajat ja heidän asiakkaansa. Kuvatilaus.fi on avoin myyntikanava, jonka tavoite on auttaa kuvaajia keskittymään itse kuvaamiseen ja antaa tuotteiden tilaaminen, valmistaminen ja toimittaminen palvelun ja kuvanvalmistamojen hoidettavaksi.

Kuvatilaus.fi -palvelu lähti liikkeelle vuonna 2011, kun pirkanmaalainen kuvaaja, Timo Saarinen, esitti idean verkkokaupan kehittämisestä IT-alan pitkän linjan ammattilaiselle ja sovelluskehittäjälle Joonas Mankille. “Omien yksittäisten myyntipalvelujen ylläpitäminen on usein hyvin hankalaa ja myös aikaa vievää. Kuvatilaus.fi on kaikille kuvaajille avoin verkkokauppa-alusta, jonka tehtävä on auttaa kuvaajia keskittymään ammattinsa luovaan ytimeen”, Joonas Mankki kertoo.

Kuvatilaus.fi -palvelun kehitystä ja kasvua on alusta alkaen siivittänyt tiivis yhteystyö eri kuvavalmistamojen kanssa. Palvelua käyttää Suomessa aktiivisesti tällä hetkellä yli 400 kuvaajaa uusien kuvaajien siirtyessä käyttämään palvelua tasaiseen tahtiin. Lisäksi Kuvatilaus.fi -palvelu on laajentunut Norjaan yhteistyössä paikallisten kuvavalmistamoiden kanssa ja on aloittamassa toimintaansa myös Ruotsissa.

Toisin kuin monet muut verkkokaupat, Kuvatilaus.fi ei brändää itseään. ”Tavoitteemme on olla mahdollisimman näkymätön alusta ja antaa kuvaajille välineet ja mahdollisuus tehdä heille itselleen ja edustamalleen kuvagenrelle omannäköinen ja visuaalisesti sopiva myyntikanava verkossa. Samalla mietimme myös uusia tuotelinjoja, joista viimeisin esimerkki ovat tuotegrafiikat. Tulevaisuudessa tavoitteemme on myös kasvattaa kuvaajien verkkokauppamyynnin osaamista tarjoamalla heille uusia työkaluja ja vinkkejä myynnin rakentamiseen”, Mankki kertoo. Nykyisin Kuvatilaus.fi -palvelu työllistää täyspäiväisesti Mankin ja hänen puolisonsa, valokuvaaja Tuuli Mankin, Mankin vastatessa verkkokauppa-alustan kehityksestä ja Tuuli Mankin vastatessa liiketoiminnasta ja markkinoinnista.