Suomen Luonnonvalokuvaajien yhteisistä eettisistä periaatteista sovittiin Kiljavalla 8.3.2008. Yhdistys on päivittänyt nämä ohjeistukset keväällä 2023. Tarkoituksena on luoda eettinen perusta kaikelle luontokuvaamiselle. Tavoitteena on kannustaa kuvaajia miettimään omaa toimintaansa luonnossa sekä tarkastelemaan omia valintojaan näiden periaatteiden pohjalta. Näiden eettisten periaatteiden noudattaminen tulisi olla jokaiselle luonnonkuvaajalle itsestään selvää ja myös kunnia-asia.

Eettiset periaatteet https://luontokuva.org/eettiset-saannot?fbclid=IwAR2LSTuqMMJVGd5qqyVUqJzOVg-TNnFb6RNDfhkIfT0vdoCBRjqP_42y0JY