Valokuva ja multimedia elävät voimakkaasti muuttuvassa ympäristössä. Etenkin käyttöoikeuksien luovuttamisen osalta valokuva ja multimedia ovat nykypäivänä todellisen myrskyn silmässä.

 

Tästä johtuen kattava työryhmä aloitti viime keväänä jo vuosia Finnfoto ry:n verkkosivuilla olleen ”Valokuvan käyttöoikeuden luovutuksen vakioehdot” -ohjeistuksen päivitystyön.

 

Finnfoton jäsenjärjestöjen lisäksi työryhmässä olivat edustettuna myös muut valokuva- ja multimedia-alan tuottajia edustavat järjestöt.

 

Työryhmän työn tuloksena ovat monelta osin uudistetut ja tarkennetut ”Valokuvan ja multimedian käyttöoikeuksien luovuttamisen vakioehdot”. Uudistettu ohjeistus on kokonaisuudessaan Finnfoto ry nettisivuilla osoitteessa: http://finnfoto.fi/tyokalut/.

 

Uudistettu ”Valokuvan ja multimedian käyttöoikeuksien luovuttamisen vakioehdot” -ohjeistus sopii yhtälailla ammattikuvaajan kuin harrastelijan tarpeisiin. Samoin siinä on myös huomioitu nykyisin usein valokuvan kanssa rinnan kulkeva multimedia ja sen käyttöoikeuksien luovutuksen tarpeet.