Kaikkien valokuvaustyötä tekevien tulisi täyttää Kopioston valvontavaltakirja. 

Finnfoto ry:lle osoitettu Kopiosto-valtakirja on tasapuolisuuden tae. Finnfoto edustaa kaikkia Suomalaisia valokuvaajia kaikilla sen osa-alueilla.

Valokuva on tekijänoikeuden alainen teos, jonka tekijä on aina luonnollinen henkilö, ei yhteisö tai yritys. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto mahdollistaa sen, että mm. valokuvia voidaan käyttää joustavasti ja valokuvaaja saa tästä myös korvauksen. Kopiosto myöntää lupia teosten käyttöön ja jakaa keräämänsä korvaukset edelleen jäsenjärjestöilleen, kuten Finnfotolle.

Finnfoto puolestaan jakaa Kopiosto-korvaukset valokuvaajille muun muassa apurahojen muodossa. Valtaosa Finnfoton jakamista apurahoista on Kopiostolta tulevia tekijänoikeuskorvauksia. Finnfoto-apurahojen myöntämisen edellytys on, että hakija on antanut Kopiostolle valvontavaltakirjan.

Siksi onkin tärkeää, että jokainen valokuvaaja antaa Finnfotolle Kopiosto-valtakirjan. Näin Kopioston lisensioinnin ja Kopioston keräämien sekä eteenpäin jakamien tekijänoikeuskorvausten välillä on luonteva yhteys

Kopiosto-valtakirja tarvitsee luovuttaa vain kerran. 

Finnfoto on nyt avainnut sivuilleen linkin, josta pääset helposti täyttämään ko. valvontavaltakirjan, mikäli et sitä vielä ole tehnyt http://finnfoto.fi/tyokalut/kopiosto-valtakirja/