Finnfoto ry jakaa vuosittain apurahoja. Kyseessä ovat Kopiosto ry:n Finnfotolle jakamista kopiointikorvauksista. Apurahojen myöntäminen edellyttää, että hakija on luovuttanut valvontavaltakirjan Finnfoto ry:lle.
http://finnfoto.fi/apuraha/apurahan-hakijan-muistilista Apurahoja jaetaan taiteelliseen ja tieteelliseen työhön, ammatillisiin tarkoituksiin tai tieteellisen työn edellyttämiin hankintoihin jne.Apurahoja voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että työryhmille.

Finnfoto ry:n hallituksen asettama apurahatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee jakoehdotuksen, jonka jälkeen apurahojen jaosta päättää hallitus. Toimikunnassa on edustajia Finnfoto ry:n jäsenjärjestöistä.

Hakemus tehdään sähköisesti osoitteessa:
Hakemuksien lähetysaika on vuosittain syyskuun 15. päivään. (24.00 mennessä.)